Publikacje polecane

Jadwiga Kamińska - Adorował Boga a ludziom służył

W Bazylice Archikatedralnej odbyły się uroczystości pogrzebowe śp. prof. Tadeusza Gerstenkorna. Mszy św. przewodniczył i okolicznościową homilię wygłosił ks. prał. Ireneusz Kulesza proboszcz parafii. - Co było ważne dla naszego brata śp. Tadeusza? Niezależnie od sytuacji politycznej i historycznej zawsze był sobą, wierny Bogu, Ojczyźnie i Kościołowi.

Człowiek, który szedł drogą prostą, chociaż nie była to droga łatwa. My wierzący w Zmartwychwstanie, stoimy dzisiaj nad trumną człowieka, który w tę prawdę głęboko wierzył. Dla tej sprawy poświęcał się jako mąż, ojciec, dziadek, nauczyciel i wychowawca młodzieży, konferencjonista i publicysta. Odchodzi do Boga człowiek bogaty w zasługi – podkreślił ksiądz Prałat.

Tak mówił o śp. Tadeuszu o. dr Zdzisław Klafka CSsR, rektor Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu: Był człowiekiem, który nieustannie pielgrzymował. Nie zamykał się w tym co zrobił, ale szedł cały czas do przodu. Był mądrym człowiekiem, który opierał się tylko na wiedzy, ale miał odwagę pójść i zaufać Temu, który go prowadził i w dzień Bożego Narodzenia przyjął go do siebie. To jest cel każdego z nas, cel by spotkać Boga. Był mądrym człowiekiem, bo umiał adorować nie świat, ale adorować Boga. Oddawał cześć nie ludziom, ale Bogu, a ludziom służył tak jak tylko mógł.

Tadeusz Gerstenkorn urodził się 7 lutego 1927 r. w rodzinie katolickiej. Przed wojną ukończył 6 klasową szkołę podstawową. Dalszą edukację w społecznym gimnazjum i liceum przerwała II wojna światowa. Jako czternastolatek pracował w browarze sukcesorów Karola Anstadta aż do wyzwolenia Łodzi. Po wojnie zdał maturę i dalszą naukę kontynuował na Uniwersytecie Łódzkim. W 1952 r. uzyskał tytuł magistra matematyki a potem stopień doktora nauk matematyczno – fizycznych. W 1983 r. uzyskał habilitację w dziedzinie teorii prawdopodobieństwa a w 1987 r. tytuł prof. nadzwyczajnego UŁ. W latach 1952 - 1963 pracował jako asystent na Politechnice Łódzkiej a od 1958 r. aż do przejścia na emeryturę w 1997 r. jako asystent, a później adiunkt w Zakładzie Rachunku Prawdopodobieństwa i Statystyki na Wydziale Matematyczno - Fizyczno – Chemicznym UŁ. Będąc na emeryturze pracował jako profesor matematyki w Społecznej Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania i Wyższej Szkole Kupieckiej w Łodzi, a także w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu oraz Politechnice Łódzkiej.

W  wielu ośrodkach    naukowych w kraju oraz w wielu krajach Europy, Afryki i Azji wygłosił liczne odczyty z zakresu teorii prawdopodobieństwa, statystyki i teorii zbiorów rozmytych.

Był autorem i współautorem ponad stu prac naukowych, tłumaczem literatury naukowej z języka angielskiego i rosyjskiego, członkiem wielu towarzystw naukowych.

Całe długie życie Tadeusza Gerstenkorna było służbą trzem największym wartościom: Bogu, Ojczyźnie i rodzinie. Kierując się tymi wartościami pisał i publikował swe rozważania w artykułach zamieszczanych głównie w prasie katolickiej. Był członkiem Katolickiego Stowarzyszenia Dziennikarzy.
         

Niech pozostanie na zawsze w naszej pamięci jako osoba skromna, prawa, szachetna i nieskazitelna moralnie, o szerokich horyzontach myślowych, dla której przewodnikami w życiu były prawda i służba. Niech jego postawa życiowa będzie wzorem da przyszłych pokoleń.

Śp. Tadeusz Gerstenkorn został pochowany na Starym Cmentarzu w Łodzi przy ul. Ogrodowej.
 


                                                                           
Foto: Marek Kamiński