Witamy serdecznie na stronie internetowej Oddziału Łódzkiego
Katolickiego Stowarzyszenia Dziennikarzy.

Mamy nadzieję, że ułatwimy Państwu docieranie do rzetelnej informacji. Tutaj chcemy prezentować wielkość oraz problemy naszego Kościoła, zagadnienia społeczne, cywilizacyjne, publikacje członków Stowarzyszenia, stanowiska w ważnych kwestiach. Nie będziemy konkurować w informacjach bieżących z innymi portalami (niektóre z nich wskazujemy w odnośnikach), natomiast gorąco zapraszamy do lektury wszystkich tekstów - ich aktualność znacznie przekracza czas prezentacji na stronie głównej. Zachęcamy do korzystania z odnośników: "Publikacje" i "Polecane". Mamy nadzieję na stały rozwój strony dzięki aktywnej współpracy użytkowników. Z góry dziękujemy za materiały, uwagi, propozycje.
Prosimy kierować je na adres: lodz@katolickie.media.pl

Publikacje polecane

Ks.prof. Paweł Bortkiewicz TChr-Zachęta czy przymus?

Stajemy się świadkami potężnego sporu dotyczącego obowiązku bądź przymusu szczepień. Trzeba przede wszystkim zauważyć istotną różnicę jaka dotyczy oceny samych szczepionek i oceny przymusu szczepień. Mówiąc zwięźle bycie przeciwnikiem przymusu szczepień nie jest tożsame z byciem antyszczepionkowcem.

Jest zwolennicy obowiązkowych szczepień przywołują niekiedy argumenty historyczne i współczesne dotyczące papieskich zachęt w tym zakresie.

Pojawia się zatem niekiedy głos, że nawet papieże forsowali szczepionki w przeszłości. Jako przykład podaje się dwa fakty - Pius VII w 1822 r.  stosował zachęty do szczepienia szczepionką przeciwko ospie, a Pius IX w 1848 r. rozdawał nagrody pieniężne dla zaszczepionych przeciwko ospie. Trzeba jednak zauważyć że osobiste poglądy i czyny papieży, nawet świętych, nie definiują katolickiej nauki moralnej. Ponadto, nawet we wskazanych przykładach, w żadnym przypadku szczepionki nie były. Obrońcy nakazów szczepień przywołują współczesny przykład papieża Franciszka, który zdaje się mocno popierać akcję szczepień. Trzeba jednak znowu zauważyć że to mocne poparcie nie ma charakteru doktrynalnego, a przede wszystkim jest zachętą a nie bezwzględnym zobowiązaniem.

Przymus szczepień został zakwestionowany bardzo wyraźnie w nocie Kongregacji Nauki Wiary z 2020 r., która to nota zarazem może i powinna być odczytana jako zachęta do przyjęcia szczepień. W watykańskim tekście czytamy: „jawi się jako ewidentne dla rozumu praktycznego, że szczepienie nie jest w sposób normalny obowiązkiem moralnym i że, z tego powodu, powinno być dobrowolne. W każdym przypadku, z punktu widzenia etycznego, moralność szczepienia „zależy nie tylko od obowiązku troski o własne zdrowie, ale także od obowiązku dążenia do dobra wspólnego”. Przy braku innych środków służących powstrzymaniu lub choćby jedynie zapobieżeniu epidemii, dobro wspólne może zalecać szczepienie, zwłaszcza w trosce o najsłabszych i najbardziej narażonych na niebezpieczeństwo. Ci jednakże, którzy ze względu na sumienie, odrzucają szczepionki wyprodukowane z linii komórkowych pochodzących od abortowanych płodów, powinni innymi sposobami profilaktycznymi i właściwymi zachowaniami powziąć kroki dla uniknięcia stania się nośnikami transmisji czynnika infekcyjnego”.

Można oczywiście zwracać uwagę, że powyższy tekst ma charakter normatywny dla członków Kościoła katolickiego. Ale także wśród głosów pojawiających się poza wspólnotą Kościoła dominują głosy odrzucające przymus szczepień. Wyrazicielem takich opinii jest chociażby profesor Julian Savulescu z  Oxfordu, uczeń Petera Singera jednego z najbardziej kontrowersyjnych etyków utylitarystycznych i antychrześcijanskich. Interesującym głosem jest głos Josepha E. Stiglitza, laureata Nagrody Nobla w dziedzinie ekonomii i byłego głównego ekonomisty Banku Światowego, który apelując o zwiększenie liczby osób szczepiących się zwraca zarazem uwagę,  że „nie ma potrzeby wymagać od wszystkich osób, z ograniczonymi wyjątkami medycznymi, poddania się szczepieniu”.

Copyright © 2017. All Rights Reserved.