Witamy serdecznie na stronie internetowej Oddziału Łódzkiego
Katolickiego Stowarzyszenia Dziennikarzy.

Mamy nadzieję, że ułatwimy Państwu docieranie do rzetelnej informacji. Tutaj chcemy prezentować wielkość oraz problemy naszego Kościoła, zagadnienia społeczne, cywilizacyjne, publikacje członków Stowarzyszenia, stanowiska w ważnych kwestiach. Nie będziemy konkurować w informacjach bieżących z innymi portalami (niektóre z nich wskazujemy w odnośnikach), natomiast gorąco zapraszamy do lektury wszystkich tekstów - ich aktualność znacznie przekracza czas prezentacji na stronie głównej. Zachęcamy do korzystania z odnośników: "Publikacje" i "Polecane". Mamy nadzieję na stały rozwój strony dzięki aktywnej współpracy użytkowników. Z góry dziękujemy za materiały, uwagi, propozycje.
Prosimy kierować je na adres: lodz@katolickie.media.pl

Wydarzenia

Po 5- punktowym planie Kaczyńskiego, 12- punktowa Deklaracja Europejska

1. Dwa tygodnie temu w Warszawie został zaprezentowany 5- punktowy program teraz powszechnie nazywany Planem Kaczyńskiego, wczoraj na pierwszej konwencji regionalnej w Rzeszowie dopełniony został 12-punktową Deklaracją Europejską, pod którą podpisali się wszyscy liderzy list wyborczych Zjednoczonej Prawicy do Parlamentu Europejskiego.

Przypomnijmy, że w planie Kaczyńskiego rozszerzono program Rodzina 500 plus także na pierwsze dziecko (od lipca tego roku program nie będzie, więc już zawierał progów chodowych w odniesieniu do pierwszego dziecka w rodzinie), 13 świadczenie emerytalne dla blisko 9 mln emerytów, rencistów, i wszystkich uprawnionych pobierających zasiłki przedemerytalne, 0% stawkę w podatku PIT dla osób zatrudnionych do 26%, obniżenie stawki PIT w pierwszym progu dochodowym z 18 na 17% i jednoczesne podwojenie kosztów uzyskania przychodu z obecnych 1,3 tys. zł, do co najmniej 2,7 tys. zł, wreszcie likwidacja wykluczenia komunikacyjnego, poprzez wsparcie samorządów w odbudowie połączeń autobusowych.

Wszystkie te propozycje zawarte w planie Kaczyńskiego, będą realizowane jeszcze w tym roku, 13 emerytura zostanie wypłacona już w maju tego roku, rozszerzenie programu 500 plus nastąpi już od lipca tego roku, wprowadzenie 0% stawki PIT dla młodych do 26 roku życia będzie dotyczyło dochodów jeszcze z tego roku, podobnie obniżenie stawki podatku PIT i podwojenie kosztów uzyskania przychodów zostanie wprowadzone jeszcze w tym roku, tak, aby dotyczyło dochodów podatników z 2019 roku, wreszcie dofinansowanie przewozów lokalnych nastąpi także już w maju i czerwcu tego roku.



2. Deklaracja Europejska przedstawiona w Rzeszowie zawiera 12 punktów tak jak 12 gwiazd we fladze Unii Europejskiej (wcześniej we fladze Rady Europy), którą zaprojektował Arsene Heitz z Alzacji nawiązując do Cudownego Medalika znanego z objawień Matki Bożej św. Katarzynie Laboure w Paryżu 1830 roku, umieszczonych na tle koloru maryjnego.

Europejska flaga w zamyśle jego twórcy była, więc sztandarem Maryi, do której Kościół odnosił słowa biblijnej Księgi Apokalipsy św. Jana „Niewiasta obleczona w słońce i księżyc pod jej stopami, a na głowie wieniec z gwiazd dwunastu”.

Właśnie, dlatego Deklaracja zaczyna się od Europy Wartości (będziemy działać na rzecz powrotu Unii Europejskiej do Europy wartości chrześcijańskich, które głosili jej twórcy i które były jej fundamentem), drugim punktem jest Europa Rodziny (wsparcie dla rodzin i obrona prawa rodziców do wychowywania dzieci).

Następne punkty są poświęcone unijnemu budżetowi na lata 2021-2027, ma on być dużym budżetem (mimo wyjścia W. Brytanii), korzystnym dla Polski w tym także dla wsi i rolnictwa, a także funkcjonowaniu wspólnego rynku, który nie może dyskryminować przedsiębiorców ze względu na kraj, z którego pochodzą, a także nie może dyskryminować konsumentów, poprzez dostarczanie różnej, jakości produktów do poszczególnych krajów członkowskich.


3. Kolejne punkty odnoszą się do bezpieczeństwa w tym bezpieczeństwa granic zewnętrznych UE i w związku z tym zablokowania nielegalnej imigracji do UE, a także bezpieczeństwa energetycznego i niezależności energetycznej.

Obowiązkiem parlamentarzystów wybranych z list Prawa i Sprawiedliwości, będzie zabieganie o sprawiedliwą politykę klimatyczną, uwzględniającą polskie interesy, w tym fakt, że nasz kraj jeszcze przez wiele lat będzie miał energetykę opartą na węglu.

Podstawą silnej UE, powinien być zrównoważony rozwój finansowany w ramach polityki spójności z budżetem nie mniejszym niż w obecnej perspektywie finansowej, UE powinna także stwarzać równe szanse wszystkim swoim członkom, nie może być różnych standardów w traktowaniu poszczególnych jej państw.


4. W ten sposób do 5- punktowego planu Jarosława Kaczyńskiego dołączona została 12-punktowa Deklaracja Europejska, dobitnie pokazująca, jakiej Unii chce Zjednoczona Prawica i o jakie zmiany w jej funkcjonowaniu, będą zabiegać europarlamentarzyści wybrani z jej list.

W tej sytuacji Zjednoczona Prawica ma już pełny program do wyborów zarówno europejskich jak i krajowych i jest gotowa do poważnej debaty merytorycznej z opozycją, przy czym ta ostatnia jak wszystko na to wskazuje, jeszcze przez blisko miesiąc, będzie zajmować się sama sobą, bowiem do końca tego miesiąca będzie konstruować listy wyborcze.

za:www.salon24.pl


Copyright © 2017. All Rights Reserved.