Wydarzenia

Po 5- punktowym planie Kaczyńskiego, 12- punktowa Deklaracja Europejska

1. Dwa tygodnie temu w Warszawie został zaprezentowany 5- punktowy program teraz powszechnie nazywany Planem Kaczyńskiego, wczoraj na pierwszej konwencji regionalnej w Rzeszowie dopełniony został 12-punktową Deklaracją Europejską, pod którą podpisali się wszyscy liderzy list wyborczych Zjednoczonej Prawicy do Parlamentu Europejskiego.

Przypomnijmy, że w planie Kaczyńskiego rozszerzono program Rodzina 500 plus także na pierwsze dziecko (od lipca tego roku program nie będzie, więc już zawierał progów chodowych w odniesieniu do pierwszego dziecka w rodzinie), 13 świadczenie emerytalne dla blisko 9 mln emerytów, rencistów, i wszystkich uprawnionych pobierających zasiłki przedemerytalne, 0% stawkę w podatku PIT dla osób zatrudnionych do 26%, obniżenie stawki PIT w pierwszym progu dochodowym z 18 na 17% i jednoczesne podwojenie kosztów uzyskania przychodu z obecnych 1,3 tys. zł, do co najmniej 2,7 tys. zł, wreszcie likwidacja wykluczenia komunikacyjnego, poprzez wsparcie samorządów w odbudowie połączeń autobusowych.

Wszystkie te propozycje zawarte w planie Kaczyńskiego, będą realizowane jeszcze w tym roku, 13 emerytura zostanie wypłacona już w maju tego roku, rozszerzenie programu 500 plus nastąpi już od lipca tego roku, wprowadzenie 0% stawki PIT dla młodych do 26 roku życia będzie dotyczyło dochodów jeszcze z tego roku, podobnie obniżenie stawki podatku PIT i podwojenie kosztów uzyskania przychodów zostanie wprowadzone jeszcze w tym roku, tak, aby dotyczyło dochodów podatników z 2019 roku, wreszcie dofinansowanie przewozów lokalnych nastąpi także już w maju i czerwcu tego roku.2. Deklaracja Europejska przedstawiona w Rzeszowie zawiera 12 punktów tak jak 12 gwiazd we fladze Unii Europejskiej (wcześniej we fladze Rady Europy), którą zaprojektował Arsene Heitz z Alzacji nawiązując do Cudownego Medalika znanego z objawień Matki Bożej św. Katarzynie Laboure w Paryżu 1830 roku, umieszczonych na tle koloru maryjnego.

Europejska flaga w zamyśle jego twórcy była, więc sztandarem Maryi, do której Kościół odnosił słowa biblijnej Księgi Apokalipsy św. Jana „Niewiasta obleczona w słońce i księżyc pod jej stopami, a na głowie wieniec z gwiazd dwunastu”.

Właśnie, dlatego Deklaracja zaczyna się od Europy Wartości (będziemy działać na rzecz powrotu Unii Europejskiej do Europy wartości chrześcijańskich, które głosili jej twórcy i które były jej fundamentem), drugim punktem jest Europa Rodziny (wsparcie dla rodzin i obrona prawa rodziców do wychowywania dzieci).

Następne punkty są poświęcone unijnemu budżetowi na lata 2021-2027, ma on być dużym budżetem (mimo wyjścia W. Brytanii), korzystnym dla Polski w tym także dla wsi i rolnictwa, a także funkcjonowaniu wspólnego rynku, który nie może dyskryminować przedsiębiorców ze względu na kraj, z którego pochodzą, a także nie może dyskryminować konsumentów, poprzez dostarczanie różnej, jakości produktów do poszczególnych krajów członkowskich.


3. Kolejne punkty odnoszą się do bezpieczeństwa w tym bezpieczeństwa granic zewnętrznych UE i w związku z tym zablokowania nielegalnej imigracji do UE, a także bezpieczeństwa energetycznego i niezależności energetycznej.

Obowiązkiem parlamentarzystów wybranych z list Prawa i Sprawiedliwości, będzie zabieganie o sprawiedliwą politykę klimatyczną, uwzględniającą polskie interesy, w tym fakt, że nasz kraj jeszcze przez wiele lat będzie miał energetykę opartą na węglu.

Podstawą silnej UE, powinien być zrównoważony rozwój finansowany w ramach polityki spójności z budżetem nie mniejszym niż w obecnej perspektywie finansowej, UE powinna także stwarzać równe szanse wszystkim swoim członkom, nie może być różnych standardów w traktowaniu poszczególnych jej państw.


4. W ten sposób do 5- punktowego planu Jarosława Kaczyńskiego dołączona została 12-punktowa Deklaracja Europejska, dobitnie pokazująca, jakiej Unii chce Zjednoczona Prawica i o jakie zmiany w jej funkcjonowaniu, będą zabiegać europarlamentarzyści wybrani z jej list.

W tej sytuacji Zjednoczona Prawica ma już pełny program do wyborów zarówno europejskich jak i krajowych i jest gotowa do poważnej debaty merytorycznej z opozycją, przy czym ta ostatnia jak wszystko na to wskazuje, jeszcze przez blisko miesiąc, będzie zajmować się sama sobą, bowiem do końca tego miesiąca będzie konstruować listy wyborcze.

za:www.salon24.pl