Wydarzenia

Proroctwo ostatniej modlitwy w Notre Dame, które się wypełniło

Jedną z ostatnich modlitw, jakie odbyły się w paryskiej katedrze Notre Dame, były nieszpory. Jak się okazuje, słowa psalmów okazały się prorocze…

Śpiewano m. in. pieśń (1 P 1, 3-9)

     
    Niech będzie błogosławiony
    Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa.
    On w swoim wielkim miłosierdziu
    przez powstanie z martwych Jezusa Chrystusa
    na nowo nas zrodził do żywej nadziei:
    Do dziedzictwa niezniszczalnego i niepokalanego, i niewiędnącego,
    które jest zachowane dla nas w niebie.
    Wy bowiem jesteście przez wiarę strzeżeni
    mocą Bożą dla zbawienia,
    gotowego objawić się w czasie ostatecznym.
    Dlatego radujcie się,
    choć teraz musicie doznać trochę smutku
    z powodu różnorodnych doświadczeń.
    Przez to wartość waszej wiary
    okaże się o wiele cenniejsza od zniszczalnego złota,
    które przecież próbuje się w ogniu;
    Na sławę, cześć i chwałę
    przy objawieniu Jezusa Chrystusa.
    Wy, choć Go nie widzieliście, miłujecie,
    wy w Niego teraz wierzycie, chociaż nie widzicie.
    A ucieszycie się radością niewymowną i pełną chwały,
    gdy osiągnięcie zbawienie dusz, cel waszej wiary.
    Chwała Ojcu i Synowi,
    i Duchowi Świętemu.
    Jak była na początku, teraz i zawsze,
    i na wieki wieków. Amen.
     

    baz/misyjne.pl

za: http://www.fronda.pl

***

Francjo, najstarsza córo Kościoła, co zrobiłaś ze swoim chrztem?
 

„Francjo, najstarsza córo Kościoła, co zrobiłaś ze swoim chrztem?”. To wstrząsające pytanie zadał Francuzom Jan Paweł II w 1985 roku.

Z kolei w homilii w czasie mszy św. beatyfikacyjnej ojca Rafała Chylińskiego 1991r. podkreślił:

"Gdy pierwszy raz nawiedzałem Warszawę w 1979 r., na placu Zwycięstwa wypowiedziałem to wezwanie: "Niech zstąpi Duch Twój! I odnowi oblicze ziemi. Tej Ziemi!" Tej Ziemi. Tej ziemi polskiej w środku Europy, naznaczonej tradycją swojej własnej europejskości.
Raz to jeszcze powtarzam, bo zbyt się szafuje z wewnątrz i z zewnątrz tym argumentem upokarzającym, że mamy dopiero wchodzić do Europy. Natomiast mamy dobrze się zastanowić nad rzeczywistością Europy i europejskości.

Trzeba pamiętać, że zarzewie wolności przyniósł Europie św. Paweł, ten, który głosił wyzwolenie przez Chrystusa: "Jeżeli Chrystus was wyzwoli, będziecie wolni". Wolność, do której wyzwala nas Chrystus, to jest to orędzie Dobrej Nowiny i orędzie Chrystusowej wolności, które kształtuje dzieje Europy przez dwa tysiące lat. Wolność, do której wyzwala nas Chrystus, została nam dana, przyniesiona, ofiarowana nie po to, ażebyśmy ją zmarnowali, tylko ażebyśmy nią żyli i innym nieśli! Trzeba zaczynać od tej prawdy o Europie. Równocześnie, zdając sobie sprawę, że z biegiem czasu, zwłaszcza w tak zwanych czasach nowożytnych, Chrystus jako sprawca ducha europejskiego, jako sprawca tej wolności, która w Nim ma swój zbawczy korzeń, został wzięty w nawias i zaczęła się tworzyć inna mentalność europejska, mentalność, którą krótko można wyrazić w takim zdaniu: "Myślmy tak, żyjmy tak, jakby Bóg nie istniał".

Oczywiście, skoro Chrystus został wzięty w nawias, a może nawet postawiony poza nawiasem, to przestał też istnieć Bóg. Bóg jako Stwórca może być daleki: Stwórca, ale bez prawa do interwencji w życie człowieka, dzieje człowieka. Żyjmy tak, jakby Bóg nie istniał. To jest też część ducha europejskiego. Część europejskiej nowożytnej tradycji. My bardzo głęboko musimy się zastanowić nad wielorakim znaczeniem europejskości. Sobór Watykański II zdawał sobie sprawę z tego innego ducha Europy. Nie tylko Europy, ale ten duch tu ma swoją kolebkę, na naszym kontynencie, tu ma także swoje szczyty tragiczne, które pamiętamy, bo należą do naszego stulecia, myśmy sami to odczuli w swoich dziejach dwudziestowiecznych.

Dlatego Sobór Watykański II sformułował to zdumiewające zdanie: "Chrystus objawia człowiekowi w pełni człowieka". A więc, jeżeli chcemy stanąć na płaszczyźnie humanizmu na przykład europejskiego, zachodniego czy wschodniego, jakiegokolwiek, pamiętajmy, że ten humanizm ma w Chrystusie swoje najpełniejsze objawienie. Chrystus objawił człowiekowi człowieka, objawiając mu Boga, objawiając mu Ojca, bo nie można powiedzieć pełnej prawdy o człowieku, nie pamiętając, że jest on Boskiego pochodzenia, że jest obrazem i podobieństwem Boga samego, że jest przez Boga stworzony, przez Boga-Człowieka odkupiony, że jest stale nawiedzany przez Ducha Prawdy, Ducha Świętego. To jest prawda o człowieku, to jest prawda o człowieku europejskim. I my, my Polacy, tej prawdy o człowieku nie możemy zdradzić!"

Warto przypominać sobie słowa Wielkiego Polaka, wciąż są niezwykle aktualne i uniwersalne. Szczególnie dziś, dzień po pożarze symbolu chrześcijaństwa, katedry Notre Dame. Quo Vadis, Europo? (podkr. kn)

za: https://www.fronda.pl