Witamy serdecznie na stronie internetowej Oddziału Łódzkiego
Katolickiego Stowarzyszenia Dziennikarzy.

Mamy nadzieję, że ułatwimy Państwu docieranie do rzetelnej informacji. Tutaj chcemy prezentować wielkość oraz problemy naszego Kościoła, zagadnienia społeczne, cywilizacyjne, publikacje członków Stowarzyszenia, stanowiska w ważnych kwestiach. Nie będziemy konkurować w informacjach bieżących z innymi portalami (niektóre z nich wskazujemy w odnośnikach), natomiast gorąco zapraszamy do lektury wszystkich tekstów - ich aktualność znacznie przekracza czas prezentacji na stronie głównej. Zachęcamy do korzystania z odnośników: "Publikacje" i "Polecane". Mamy nadzieję na stały rozwój strony dzięki aktywnej współpracy użytkowników. Z góry dziękujemy za materiały, uwagi, propozycje.
Prosimy kierować je na adres: lodz@katolickie.media.pl

Arcybiskup Marek Jędraszewski – Niezłomny obrońca prawdyDzień 8 grudnia 2016 roku przejdzie do historii naszej archidiecezji jako dzień, w którym usłyszeliśmy wolę Ojca św. Franciszka, odnoszącą się do osoby Księdza Arcybiskupa. To wielkie zaskoczenie, ale też wielkie wyróżnienie dla naszej archidiecezji. Wyróżnienie, bo Ksiądz Arcybiskup niejako w drodze do Krakowa zatrzymał się na pewien czas w Łodzi i tutaj jeszcze bardziej „wypłynął na głębię”,  dał się poznać w Kościele powszechnym, ale szczególnie w Kościele polskim i łódzkim, jako niezłomny, wytrwały obrońca prawdy i porządku moralnego podobnie, jak to czynił św. Stanisław, biskup i męczennik. Ksiądz Arcybiskup dał też się poznać jako człowiek wiedzy, o szerokich horyzontach umysłowych. I tak się złożyło, że Ksiądz Arcybiskup przechodzi do diecezji, w której w swoim czasie pasterzował – dzisiaj święty – ówczesny kardynał Karol Wojtyła, który z Księdzem Arcybiskupem spotykając się w Rzymie rozmawiał o wielu sprawach. Dlatego można powiedzieć, że w pewnym  sensie Ksiądz Arcybiskup będzie kroczył śladami swojego wielkiego poprzednika, którego osobiście znał, czuł jego myśl, a jego papieskie nauczanie –  zwłaszcza na polskim gruncie – nagłaśniał, wyjaśniał i przypominał.

Dla naszego łódzkiego Kościoła to strata, dla Kościoła krakowskiego zysk. Jest to strata, która z pewnością jest powodem do naszej refleksji nad tym, co dla Kościoła łódzkiego Ksiądz Arcybiskup uczynił w krótkim okresie czasu – 4 lat i  kilku miesięcy.  Ale ten tak krótki okresu był dla nas bardzo ważny, bo Ksiądz Arcybiskup przypominał nam o tych sprawach, które być może umykają w naszym myśleniu i patrzeniu na przeszłość i przyszłość. Objawiało się to choćby w ciągłym nawiązywaniu do rozmaitych historycznych wydarzeń, rocznic, które w międzyczasie przeżywaliśmy. W sposób szczególny Ksiądz Arcybiskup uwrażliwiał nas na to, kim jesteśmy, jaka jest nasza tożsamość, zwłaszcza w mijającym roku, kiedy z takim rozmachem wspominaliśmy i tak głęboko przeżywaliśmy 1050. rocznicę chrztu naszej ojczyzny.

Na pewno będzie jeszcze okazja po temu, aby o szczegółach więcej powiedzieć, ale już pryz tej okazji serdecznie za to Księdzu Arcybiskupowi dziękujemy. W imieniu najbliższych współpracowników pragnę podziękować za postawę otwartości i braterstwa, która pomagała nam w wypełnianiu naszej misji.

Zapewniamy o modlitwie, zwłaszcza modlitwie maryjnej, która Księdzu Arcybiskupowi jest bardzo droga. ci, którzy udawali się z Księdzem Arcybiskupem w bliższą lub dalszą podróż, choćby na posiedzenie Konferencji Episkopatu do Warszawy, mogli zauważyć jak Ksiądz Arcybiskup w pewnym momencie się wycisza, sięga po różaniec i się modli. Ksiądz Arcybiskup zauważył, że Jego posługa w naszym Kościele rozpoczęła się w święto maryjne, dobiega końca także w dzień uroczystości maryjnej. Matka Boża miała swoje plany wobec Księdza Arcybiskupa i przeprowadziła Go przez łódzką ziemię do Krakowa.

bp Ireneusz Pękalski


***
W drodze do królewskiego Krakowa

W poniedziałek 23 stycznia, w godzinach popołudniowych, pożegnawszy się z najbliższymi współpracownikami w Kurii Metropolitalnej Łódzkiej, Ksiądz Arcybiskup Marek Jędraszewski, Metropolita Łódzki, udał się w drogę do królewskiego Krakowa. W drodze towarzyszył Mu jego sekretarz ks. kan. Karol Litawa.

Po dotarciu do Krakowa na Franciszkańską 3, gdzie znajduje się dom biskupów Krakowskich, nowy metropolita udał się do kaplicy biskupiej na chwilę cichej modlitwy.

Następnie w sali Okna Papieskiego abp Jędraszewski spotkał się z pracownikami kurii. Słowa powitania wypowiedział biskup pomocniczy Jan Szkodoń, który życzył hierarsze, by czuł się w Krakowie jak u siebie.

„Arcybiskup był wyraźnie wzruszony. W krótkim przemówieniu podziękował za serdeczne przywitanie oraz udzielił zebranym błogosławieństwa” – opisał rzecznik archidiecezji krakowskiej, ks. Piotr Studnicki. Dodał, że w ciągu najbliższych dni metropolita zajmie się rozpakowywaniem książek i rzeczy osobistych oraz przygotowaniem do sobotniego kanoniczego objęcia diecezji.

Uroczysty ingres do katedry wawelskiej odbędzie się 28 stycznia o godz. 11:00. Natomiast już w niedzielę rano nowy metropolita krakowski będzie przewodniczył Mszy św. dla chorych w kaplicy klasztornej w Łagiewnikach. Później poprzez łącza telewizyjne udzieli wywiadu w programie „Między ziemią a niebem”. W niedzielę po południu weźmie także udział w zakończeniu krakowskiego Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan w Sanktuarium św. Jana Pawła II.

za:archidiecezja.lodz.pl/2017/01/drodze-krolewskiego-krakowa/

***

„Papieski krzyż” od ks. kard. Dziwisza dla ks. abp. Jędraszewskiego

„Papieski krzyż” z relikwiami świętych od Piusa X, należący do biskupów krakowskich, przekazał w środę podczas konferencji prasowej w krakowskiej kurii były metropolita krakowski ks. kard. Stanisław Dziwisz nowemu metropolicie ks. abp. Markowi Jędraszewskiemu.

8 grudnia 2016 r. papież Franciszek przyjął rezygnację ks. kard. Stanisława Dziwisza z posługi metropolity krakowskiego i mianował nowym metropolitą krakowskim ks. abp. Marka Jędraszewskiego, dotychczasowego metropolitę łódzkiego. Ingres nowego metropolity odbędzie się w sobotę w Katedrze Wawelskiej.

„Pierwszy raz występujemy razem, aby powiedzieć, że jesteśmy jedno w Kościele. Jeden następuje po drugim, Kościół trwa, ludzie się zmieniają” – powiedział ks. kard. Stanisław Dziwisz podczas spotkania.

Jak podkreślił, „jego następca jest bardzo przygotowany do tej funkcji i Kraków otrzymuje pasterza doświadczonego i przygotowanego także od strony intelektualnej”.

„Myślę, że ks. arcybiskup już tę diecezję pokochał” – dodał ks. kard. Dziwisz.

„Cieszę się z jego przybycia; przychodzi jako swój człowiek do wielkiej diecezji z ogromnymi tradycjami historycznymi, wchodzi w tę historię i mam nadzieję, że opierając się na niej naznaczy przyszłość swoim charyzmatem. Tego mu życzę” – powiedział ks. kard. Dziwisz, wspominając „osobistości, które były tutaj pasterzami, jak: św. Stanisław, Sapieha, Wojtyła, ks. kard. Macharski”.

„Mówiąc o ciągłości chciałbym przekazać mu wyjątkowy dar, który mam nadzieję przyjmie. Tym darem jest krzyż, jaki otrzymał w czasie konsekracji w Rzymie ks. bp krakowski Sapieha od Piusa X. Odziedziczył go potem ks. kard. Wojtyła i po wyborze na papieża przekazał w Kaplicy Sykstyńskiej ks. kard. Macharskiemu. Ks. kard. Macharski ten krzyż przekazał później mnie, a ja dziś przy świadkach tak znakomitych jak dziennikarze przekazuję go z najlepszymi życzeniami, aby przyniósł błogosławieństwo nowemu metropolicie” – powiedział ks. kard. Dziwisz.

„Ten dar, który otrzymałem, budzi wielkie wzruszenia. Pamiętam, że Ojciec Święty Jan Paweł II ten krzyż nosił. Nigdy sobie nie wyobrażałem, że dojdzie do tego momentu, że ten krzyż stanie się darem przekazanym mnie na kilka dni przed ingresem do Katedry Wawelskiej” – powiedział ks. abp Jędraszewski.

Jak podkreślił, dla niego jest to wzruszająca i przejmująca chwila, niosąca również poczucie wielkiej odpowiedzialności, jaką historię dane mu będzie tworzyć.

Dodał także, że „do tego wielkiego katalogu wielkich biskupów krakowskich trzeba dołączyć osobę niewymienioną przez przedmówcę – samego ks. kard. Stanisława Dziwisza”.

„Nie można zrozumieć najnowszej historii Kościoła krakowskiego, ale także Kościoła w Polsce, nie mówiąc o Kościele powszechnym, bez osoby ks. kard. Stanisława” – powiedział ks. abp Jędraszewski.

„Bliskość z Kościołem, z jego świętymi – to naprawdę daje mi nadzieję, że będę mógł kontynuować to wielkie dzieło, które nosi tytuł archidiecezja krakowska” – powiedział ks. abp Jędraszewski.

Pytany o swoje plany jako metropolity krakowskiego ks. abp Jędraszewski powiedział: „Jest zawsze jeden plan: iść za Chrystusem głosząc Ewangelię”.

„Konkrety państwo pewnie zobaczą, kiedy obejmę archidiecezję krakowską i niewątpliwie tydzień po tygodniu, miesiąc po miesiącu państwo będą mogli dostrzec nowe akcenty, co jest zupełnie zrozumiałe w posłudze biskupiej, ale muszę podkreślić, że to jest ciągłość tego samego posłannictwa – głoszenia Ewangelii” – powiedział ksiądz arcybiskup.

Przyszły metropolita wspominał także, że „kiedy przyszło mu żegnać się z Łodzią, podchodziło do niego wielu ludzi, których nie znał, i wyrażało żal, że odchodzi”.

„Chciałbym przez to powiedzieć jedno: to nie jest tak, że się planuje być blisko, że jest jakiś scenariusz i rozpisane role. Trzeba być blisko drugiego człowieka z tym wszystkim, co on przeżywa, czego oczekuje, w chwilach radości, ale także słabości, cierpienia” – wyjaśnił pytany o kontakty z wiernymi.

W Krakowie trwają przygotowania do sobotniego ingresu. Na uroczystość odbywającą się w Katedrze na Wawelu przybędą najwyższe władze państwowe i kościelne, zaproszeni są także wszyscy wierni. Zabrzmi dzwon Zygmunt.

Jak powiedział PAP ks. prof. Jacek Urban, historyk i dyrektor Archiwum Kurii Metropolitalnej, będzie to 79 ingres biskupa Krakowa, a ks. abp Marek Jędraszewski będzie 14 biskupem Krakowa pochodzącym z Wielkopolski.

Według szacunków proboszcza parafii wawelskiej ks. Zdzisława Sochackiego, w uroczystości w Katedrze Wawelskiej uczestniczyć może ok. 2 tys. wiernych. Pozostali chętni będą mogli oglądać ingres na telebimie na zewnątrz. Na placu przed Katedrą zmieści się ok. tysiąca wiernych. Przebieg uroczystości będzie także transmitowała telewizja.

Z okazji ingresu rozdawany będzie obrazek z wizerunkiem namalowanej na szkle Matki Bożej Jaworzyńskiej – ma on podkreślać związki nowego metropolity z górami. Będą też wybite medale pamiątkowe. Na specjalne zaproszenie ks. abp. Jędraszewskiego wszyscy uczestnicy ingresu zostaną zaproszeni na obiad po Mszy św.: w seminarium duchownym, u oo. Franciszkanów i w siedzibie kurii.

za:www.radiomaryja.pl/kosciol/papieski-krzyz-ks-kard-dziwisza-dla-ks-abp-jedraszewskiego/

***

Wyjątkowy ingres abp Jędraszewskiego. Będzie prezydent Duda

Kraków żyje sobotnim ingresem nowego metropolity abp. Marka Jędraszewskiego.Ingres odbędzie się w sposób niecodzienny.

Już w sobotę, 28 stycznia o godz. 11, w pamiętającej czasy pierwszych Piastów Katedrze Wawelskiej rozpocznie się Msza św., po której dotychczasowy metropolita łódzki abp Marek Jędraszewski już oficjalnie zostanie nowym arcybiskupem krakowskim. Być może nie tylko ciekawostką jest fakt, że dokładnie co do dnia 38 lat temu, 28 stycznia 1979 r., Katedra Wawelska jako swego nowego pasterza przyjęła Franciszka Macharskiego.

Pozycja diecezji krakowskiej w polskiej hierarchii kościelnej zawsze była niezwykła, kluczowa, co nie ogranicza się jedynie do drugiej połowy XX w., kiedy jej ordynariuszem był kard. książę Adam Sapieha, a później kard. Karol Wojtyła, przyszły papież i święty Jan Paweł II. Kard. Zbigniew Oleśnicki (pierwszy polski kardynał) w 1443 kupił dla diecezji Księstwo Siewierskie, tak więc kolejni biskupi krakowscy nosili tytuł książęcy, a przez 400 lat  sprawowali także funkcję Wielkiego Kanclerza Uniwersytetu Jagiellońskiego. Byli także senatorami Rzeczypospolitej, stąd ingres biskupa krakowskiego kiedyś był procesją od Kleparza przez Rynek aż na Wawel; po drodze biskupa oczekiwano przed różnymi instytucjami państwowymi i uniwersyteckimi, a nowy hierarcha witał się także z wiwatującymi na ulicach mieszkańcami miasta.

Dzisiaj cała uroczystość odbywa się na wzgórzu wawelskim, a procesja jest krótka. Abp. Marka Jędraszewskiego przywita jednak co najmniej kilka tysięcy osób – dwa tysiące w samej Katedrze (tyle z trudem się zmieści), a pozostali wierni zgromadzą się na placu przed Katedrą i będą uczestniczyć w Mszy św. z pośrednictwem telebimów. Z Łodzi przyjeżdża specjalny pociąg, który przywiezie 500 pielgrzymów. Dopiero po raz drugi w historii równocześnie zostaną otwarte wszystkie kaplice w Katedrze Wawelskiej, co pozwoli na przyjęcie większej ilości osób. Pierwszy i jedyny dotychczas raz wydarzyło się to podczas synodu krakowskiego.

W ingresie wezmą udział prezydent Andrzej Duda oraz premier Beata Szydło. Przybędą polscy kardynałowie – z Rzymu Zenon Grocholewski i Stanisław Ryłko, a z Warszawy Kazimierz Nycz. Zapowiedziany jest także Prymas Węgier kard. Peter Erdö i metropolita Zagrzebia kard. Josip Bozanić.

Celebrację w Katedrze rozpocznie sam Nuncjusz Apostolski (co samo w sobie jest dość niezwykłe), abp Salvatore Pennacchio, jako osobisty reprezentant Ojca Świętego. Jest to kolejny gest wskazujący na to, jak bardzo Franciszkowi zależy na diecezji krakowskiej. Wcześniej papież osobiście poinformował abp.Marka Jędraszewskiego o jego nowej misji. „To jest rzeczywiście coś wyjątkowego. Kraków ze względu na Jana Pawła II był zapewne dla papieża Franciszka ważny i wcześniej, ale gdy latem 2016 roku sam zobaczył Kraków i Polskę, gdy doświadczył żywotności polskiego Kościoła, Kraków stał się dla niego tym bardziej bliski,” mówi abp Marek Jędraszewski w obszernym wywiadzie dla aktualnego wydania miesięcznika „Wpis”.

Nuncjusz Apostolski również wręczy nowemu metropolicie pastorał jako znak jego władzy pasterskiej i przywiezie z Watykanu specjalną bullę – dokument papieski – która potwierdza objęcie posługi biskupa archidiecezji krakowskiej i została sporządzona w oficjalnym języku Kościoła, czyli po łacinie. Tradycyjnie, jak przy wszystkich ważnych dla Polski wydarzeniach, wierni usłyszą także bicie dzwona Zygmunta – jednakże na cześć nowego arcybiskupa zamiast zwyczajowych siedmiu minut dzwonnicy mają wydobywać zeń słyszany w promieniu kilku kilometrów dźwięk o trzy minuty dłużej. Pod koniec Mszy św. przemówienia wygłoszą do niedawna jeszcze prefekt Kongregacji ds. Edukacji Katolickiej kard. Zenon Grocholewski, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski abp Stanisław Gądecki i krakowski biskup pomocniczy Jan Szkodoń. Po Mszy św. arcybiskup Jędraszewski zaprasza wszystkich uczestników ingresu na obiad – goście z pisemnym zaproszeniem spotkają się w Kurii przy ul. Franciszkańskiej 3, pozostali u Ojców Franciszkanów lub w budynku seminarium duchownego.

Ingres abp.Marka Jędraszewskiego będzie 64. od roku 1200 (od tego czasu mamy dokładne dane historyczne). Nieprawdą jest, że na tronie św. Stanisława BM pod Wawelem zawsze zasiadali tylko rodowici krakowianie lub Małopolanie, o czym donosiły niektóre media; 33 obejmujących urząd biskupów faktycznie pochodziło z terenu archidiecezji (wcześniej diecezji) krakowskiej, 30 natomiast było spoza niej. Pośród nich największą grupę stanowią Wielkopolanie, bo było ich aż 13. Abp Marek Jędraszewski, który pochodzi z Poznania, będzie 14 biskupem krakowskim z Wielkopolski. Jak sam szeroko opowiada we wspomnianej rozmowie z „Wpisem”, Kraków jest mu bliski od dawna;m.in. już w połowie lat 1980. regularnie tu przyjeżdżał prowadzić wykłady z filozofii u ojców Augustianów.

Najbardziej jednak więź arcybiskupa z Krakowem wzmocniły spotkania z kard. Karolem Wojtyłą i później papieżem św. Janem Pawłem II. Abp Jędraszewski widział kard. Wojtyłę jeszcze tuż przed konklawe i przeżył jego wybór na Stolicę Piotrową w Rzymie. „Uczestniczyłem też w Mszy św. inaugurującej pontyfikat Jana Pawła II. Później jeszcze spotykaliśmy się na Watykanie lub w Castel Gandolfo. Tak było zwłaszcza po mojej sakrze biskupiej w 1997 r., gdyż Jan Paweł II zawsze pragnął, aby polscy biskupi, którzy z różnych okazji przybywali do Rzymu, go odwiedzali. Byłem, oczywiście, także na jego pogrzebie, potem na beatyfikacji i kanonizacji. Nic nie wiedząc o tym, co się jeszcze wydarzy tego dnia,rankiem 28 listopada 2016 roku modliłem się u Jego grobu w bazylice św. Piotra, zanim mnie wezwał do siebie papież Franciszek, by wyrazić swoją wolę odnośnie przyjęcia posługi w Archidiecezji Krakowskiej. Po audiencji u papieża powróciłem na modlitwę przed grób naszego świętego Jana Pawła II Wielkiego,” wspomina abp Jędraszewski w rozmowie z „Wpisem”.

Nazajutrz po ingresie abp Jędraszewski odprawi Mszę św. o godz. 7 rano w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach, a o godz. 12 będzie gościem programu „Między niebem a ziemią” w TVP.Adam Sosnowski

Autor jest redaktorem prowadzącym miesięcznika „Wpis”. Całą, obszerną i na różne tematy rozmowę z abpem Markiem Jędraszewskim można przeczytać w aktualnym wydaniu miesięcznika (do nabycia we wszystkich salonikach prasowych). Więcej na http://www.bialykruk.pl/

za:www.fronda.pl/a/wyjatkowy-ingres-abp-jedraszwskiego-bedzie-prezydent-duda,86226.html

Copyright © 2017. All Rights Reserved.