Witamy serdecznie na stronie internetowej Oddziału Łódzkiego
Katolickiego Stowarzyszenia Dziennikarzy.

Mamy nadzieję, że ułatwimy Państwu docieranie do rzetelnej informacji. Tutaj chcemy prezentować wielkość oraz problemy naszego Kościoła, zagadnienia społeczne, cywilizacyjne, publikacje członków Stowarzyszenia, stanowiska w ważnych kwestiach. Nie będziemy konkurować w informacjach bieżących z innymi portalami (niektóre z nich wskazujemy w odnośnikach), natomiast gorąco zapraszamy do lektury wszystkich tekstów - ich aktualność znacznie przekracza czas prezentacji na stronie głównej. Zachęcamy do korzystania z odnośników: "Publikacje" i "Polecane". Mamy nadzieję na stały rozwój strony dzięki aktywnej współpracy użytkowników. Z góry dziękujemy za materiały, uwagi, propozycje.
Prosimy kierować je na adres: lodz@katolickie.media.pl

Projekt „Zatrzymaj aborcję” stanie się podstawą prac legislacyjnych.

Ostatnie tygodnie to czas pełnego zaangażowania całego zespołu Ordo Iuris w najważniejszą dla nas sprawę – prawną ochronę życia dla wszystkich dzieci, zarówno przed, jak i po urodzeniu.

Dziś wspólnie świętujemy sukces, jaki stał się możliwy dzięki wytężonej pracy analitycznej i procesowej naszych prawników, wspartej przez systematyczny kontakt z mediami i politykami. W środę wieczorem Sejm ostatecznie odrzucił, kilkoma głosami przewagi, zbrodniczy projekt proaborcyjny, przyjmując do dalszych prac ustawę komitetu „Zatrzymaj aborcję”.
/.../
To ważne wydarzenie nadaje kierunek dalszym pracom Sejmu. Projekt „Zatrzymaj aborcję”, który przyznaje ochronę prawną znacznej części dzieci nienarodzonych, stanie się podstawą prac legislacyjnych. Jego przyjęcie byłoby krokiem w kierunku zapewnienia pełnej, prawnej ochrony dla każdego dziecka.

Wiem jednak, że do zmiany prawa nie dojdzie bez niezwykle silnego, odważnego i długotrwałego nacisku opinii publicznej, organizacji społecznych i Kościoła.

Dlatego nasi adwokaci zapewniają bezpieczeństwo prawne obrońcom życia w całej Polsce, umożliwiając im ukazywanie strasznej prawdy o zbrodni aborcji oraz nieskrępowane zbieranie podpisów pod obywatelską inicjatywą ustawodawczą „Zatrzymaj aborcję”.

W tym samym czasie nasi analitycy przygotowują ekspertyzy prawne, które udostępniają parlamentarzystom i opinii publicznej, pokazując konieczność pełnej ochrony życia i obnażając kłamstwa zwolenników aborcji.

Ujawniliśmy fakty

Kilka dni przed sejmowym głosowaniem, w którym odrzucono aborcyjny projekt funkcjonujący pod przewrotną nazwą „Ratujmy Kobiety”, udostępniliśmy posłom i opinii publicznej szeroką analizę na temat rzeczywistej treści tej ustawy.

Wykazaliśmy, że feministyczna inicjatywa jest sprzeczna z 11 zasadami Konstytucji RP (!) oraz narusza prawo międzynarodowe, które nakazuje zapewnić dziecku „właściwą ochronę prawną, zarówno przed, jak i po urodzeniu” (Konwencja o prawach dziecka, Deklaracja Praw Dziecka ONZ).

Najmłodsi pozbawieni prawa do życia

Aborcyjny projekt pozwalał na dowolne zabijanie dzieci do 12. tygodnia ciąży (art. 8.1. projektu). Zabicie dziecka chorego byłoby dopuszczalne aż do porodu. W polskich szpitalach zalegalizowana zostałaby nieludzka praktyka aborcji przez przecięcie rdzenia kręgowego rodzącego się dziecka!

Feministyczna inicjatywa zakładała też wprowadzenie obowiązkowej, perwersyjnej edukacji seksualnej. Zawierała też przepisy cenzurujące wolność słowa, przez wprowadzenie kary 2 lat pozbawienia wolności za mówienie prawdy o aborcji.

Manipulacje i kłamstwa

Ujawniliśmy, że liczba faktycznie zebranych podpisów pod aborcyjnym projektem to nie „pół miliona podpisów” jak ogłaszały feministki, ale ponad dwukrotnie mniej! Komitet złożył bowiem w sejmie 21 823 karty, na każdej nie więcej niż 10 podpisów. Uwzględniając dane nieważne oraz niepełne, suma podpisów to jedynie około dwustu tysięcy. Wobec oczywistej próby manipulacji, nasi prawnicy złożyli w tej sprawie zawiadomienie do prokuratury.

W dniach poprzedzających głosowania, media szeroko cytowały także nasze analizy na temat zmanipulowanych sondaży odnośnie społecznego poparcia dla obrony życia. Środowiska lewicowe próbowały bowiem i w ten sposób wpłynąć na wyniki głosowania.

Brońmy życia!

Bardzo dziękuję wszystkim naszym Darczyńcom, bo tylko dzięki nim możemy angażować się w walkę o prawną ochronę życia. Musimy zrobić wszystko co w naszej mocy, by podnieść obowiązujące w Polsce standardy i skutecznie bronić tych, którzy sami bronić się nie mogą.

Poparcie dla obrońców życia z roku na rok rośnie, co widać także we wzroście liczby podpisów pod kolejnymi inicjatywami. Dlatego wierzę, że wspólnie wygramy tę walkę!

Z poważaniem

/.../
adw. Jerzy Kwaśniewski - Prezes Instytutu na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris

P.S. Uprzejmie zachęcam do lektury naszej analizy ujawniającej wady prawne projektu „Ratujmy Kobiety” oraz przygotowanych przez nas materiałów informacyjnych dementujących kłamstwa lobby aborcyjnego.

--------------------------------------------------------------------------------

Instytut na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris jest fundacją i prowadzi działalność tylko dzięki hojności swoich Darczyńców.
 
 
 

 
 
 
 
 

Copyright © 2017. All Rights Reserved.