"Personalna nagonka". Centrum Monitoringu Wolności Prasy SDP w obronie Ziemca

Centrum Monitoringu Wolności Prasy, działające przy Stowarzyszeniu Dziennikarzy Polskich, wyraziło sprzeciw wobec "kampanii medialnej wymierzonej w red. Krzysztofa Ziemca".

 W opublikowanym wczoraj komunikacie podpisanym przez dr Jolantę Hajdasz, dyrektor Centrum Monitoringu Wolności Prasy SDP, podkreślono że organizacja ta protestuje "przeciwko nieuzasadnionemu podważaniu wiarygodności osób pracujących w środkach masowego komunikowania czego jaskrawym przykładem jest kampania medialna wymierzona w red. Krzysztofa Ziemca z TVP".

W ocenie CMWP SDP, ostatnie publikacje poświęcone Ziemcowi mają charakter personalnej nagonki wymierzonej w jego wiarygodność jako dziennikarza. "Powstały w oparciu o wyrwane z kontekstu opinie i wypowiedzi ze spotkań ze studentami, a ich efektem jest fala nienawistnych i obraźliwych komentarzy" – czytamy w komunikacie.

Organizacja wskazuje, że "tego typu nieobiektywne publikacje nastawione na stygmatyzowanie osoby o uznanym dorobku i znaczącej pozycji w środowisku dziennikarskim źle służą debacie publicznej przez co naruszają zasadę wolności słowa, która jest podstawą funkcjonowania demokratycznego państwa".

za:dorzeczy.pl