Prof. D. Pipes w „The Washington Times”: Dlaczego Polsce nie grozi islamizacja?

Prof. Daniel Pipes w artykule pod tytułem „Polski zakaz dla muzułmanów” (Poland’s Muslim Ban”) opublikowanym w dzienniku „The Washington Times” w niedzielę, zapowiada, że Polska uniknie kryzysu, jaki z powodu muzułmańskich uchodźców grozi Zachodniej Europie.

Komentarz Daniela Pipesa, obecnie prezesa prywatnego ośrodka badawczego „Forum Bliskowschodnie” (Middle East Forum – MEF) ukazał się w portalu „The Washington Times” z wymownym podtytułem „W jaki sposób Polska odpowiada na kryzys nielegalnej imigracji w Zachodniej Europie”.

Daniel Pipes, jako jeden z pierwszych z grona amerykańskich ekspertów w dziedzinie polityki międzynarodowej, już w roku 1985 ostrzegał przed zagrożeniem, jakie dla Zachodu stanowi islamski fundamentalizm.

W komentarzu opartym na obserwacjach zebranych podczas tygodniowego pobytu w Polsce Pipes stwierdza, że w Polsce brak zagrożenia imigracją z Bliskiego Wschodu spowodowany jest polityką „obrony cywilizacji” rządzącej partii PiS, która wprowadziła prawie absolutny zakaz imigracji z państw muzułmańskich. (Daniel Pipes nazywa PiS, podobnie jak inne tego typu partie, które ostatnio doszły do władzy na Węgrzech, we Włoszech i w Austrii, partiami „cywilizacjonistów”).

Daniel Pipes, w przeszłości wykładowca wielu prestiżowych uniwersytetów amerykańskich, w tym swojej „Alma Mater” Uniwersytetu Harvarda, stwierdza, że w Polsce nadal toczy się debata, czy zakaz imigracji z państw muzułmańskich był wynikiem rozbudzenia przez PiS antymuzułmańskich nastrojów w polskim społeczeństwie, jak utrzymują krytycy PiS-u, czy też odpowiedzią na antymuzułmańskie emocje polskiego społeczeństwa, jak twierdzą zwolennicy tej partii.

Daniel Pipes w prawicowym dzienniku „The Washington Times” „przychyla się w stronę stanowiska zwolenników PiS”, którzy argumentują, że „stała <<dieta>> doniesień z Zachodniej Europy, o brutalności dżihadu, inicjacji w gangach, honorowych morderstwach, zbiorowym molestowaniu seksualnym, okaleczeniach kobiecych genitaliów, przestępstwach, oszustwach przy pobieraniu zasiłków i agresji kulturowej spowodowała naciski dołów partyjnych, aby partia przyjęła antyimigracyjne i antyislamskie stanowisko”.

Takie obawy, zdaniem Pipesa tłumaczą sukcesy podobnych do PiS-u partii w innych krajach europejskich.

    „Partie te reprezentują Europejczyków, którzy są zaniepokojeni przyszłością swojej cywilizacji” – wskazuje Daniel Pipes.

Polska – podkreśla Daniel Pipes – uniknęła wielu problemów spowodowanych napływem uchodźców z krajów muzułmańskich, z jakimi obecnie borykają się państwa Zachodniej Europy.

Wśród powodów uniknięcia przez Polskę tych problemów – amerykański ekspert bliskowschodni wymienia m.in. to, że polskie społeczeństwo „jest społeczeństwem zhomogenizowanym, ze szczególną historią np. przez ponad wiek Polska zniknęła z mapy”.

Jednak, zdaniem Daniela Pipesa, najważniejszym powodem jest to, że „Polska weszła <<późno do tej gry>>, dlatego mogła wyciągnąć wnioski z olbrzymich błędów popełnionych przez jej sąsiadów i zdecydowała się ich nie powtórzyć”.

Dlatego, podczas gdy inne państwa poczynając od Włoch, będą się starały kontrolować swoje granice i wyrzucić nielegalnych imigrantów, co będzie prowadziło do wzrostu napięcia, zamieszek i przemocy, Polska – zdaniem Daniela Pipesa – jak i inne państwa byłego bloku sowieckiego, „przeczeka ten kryzys, a nawet będzie miejscem schronienia dla mieszkańców państw Europy Zachodniej”.

Według Daniela Pipesa, Polska stanie się takim docelowym miejscem schronienia szczególnie dla rencistów a także „dla Żydów z Zachodniej Europy, którzy coraz częściej są celami ataków w Europie Zachodniej i coraz bardziej (czują się) bezpieczni w Polsce”.

    „Tak jak z pewnością w najbliższym czasie nie dojdzie do rechrystianizacji UE, tak samo Polska z pewnością nie zostanie zislamizowana” – konkluduje Daniel Pipes w portalu „The Washington Times”.

Daniel Pipes jest synem niedawno zmarłego słynnego historyka Rosji i Związku Sowieckiego, urodzonego w Cieszynie, Richarda Pipesa.

za:www.radiomaryja.pl