Witamy serdecznie na stronie internetowej Oddziału Łódzkiego
Katolickiego Stowarzyszenia Dziennikarzy.

Mamy nadzieję, że ułatwimy Państwu docieranie do rzetelnej informacji. Tutaj chcemy prezentować wielkość oraz problemy naszego Kościoła, zagadnienia społeczne, cywilizacyjne, publikacje członków Stowarzyszenia, stanowiska w ważnych kwestiach. Nie będziemy konkurować w informacjach bieżących z innymi portalami (niektóre z nich wskazujemy w odnośnikach), natomiast gorąco zapraszamy do lektury wszystkich tekstów - ich aktualność znacznie przekracza czas prezentacji na stronie głównej. Zachęcamy do korzystania z odnośników: "Publikacje" i "Polecane". Mamy nadzieję na stały rozwój strony dzięki aktywnej współpracy użytkowników. Z góry dziękujemy za materiały, uwagi, propozycje.
Prosimy kierować je na adres: lodz@katolickie.media.pl

Problemy finansowe Agory. Chodzi o ponad 13 milionów

O sprawie informuje branżowy portal Wirtualne Media, powołując się na komunikat Agory.

 Zarząd Agory poinformował o podjęciu decyzji o dokonaniu odpisu aktualizującego należności przeterminowane, zagrożone prawdopodobieństwem nieściągalności. Ich suma wynosi 13,6 mln zł. Jednocześnie spółka nie ujawnia nazwy kontrahenta, który zalega z płatnością.

Agora wskazuje, że dług jest może nie zostać odzyskany, co przełoży się negatywnie na sytuację finansową spółki. "Odpis aktualizujący przeterminowane i zagrożone dużym prawdopodobieństwem nieściągalności należności może mieć istotny negatywny wpływ na wynik finansowy spółki i Grupy Agora, dlatego też zarząd spółki podjął decyzję o publikacji niniejszego raportu bieżącego. Szczegółowe informacje na temat jednostkowych i skonsolidowanych wyników finansowych spółki zostaną przekazane w śródrocznym skonsolidowanym i jednostkowym sprawozdaniu finansowym za okres od 1 stycznia 2018 r. do 30 czerwca 2018 r., które spółka opublikuje w dniu 10 sierpnia 2018 r." – czytamy w komunikacie giełdowym. Jednocześnie zarząd podkreśla, że kwota 13,6 mln zł nie jest ostateczna i "może ulec zmianie w toku przeglądu jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego spółki".

– Przez wzgląd na dobry obyczaj w relacjach biznesowych i ryzyka prawne nie ujawniamy nazwy kontrahenta, który zalega z płatnościami na rzecz Agory – mówi portalowi Wirtualne Media Agata Staniszewska, rzecznik Agory.

za:dorzeczy.pl/

                                                                    ***

                             Agora się zwija. Redukcja etatów i likwidacja magazynów

Agora podjęła decyzję o zakończeniu wydawania kilku magazynów, a także redukcji etatów. O sprawie informuje branżowy portal Wirtualne Media.

 W październiku br. Agora zakończy wydawanie magazynów „Cztery Kąty”, „Ładny Dom”, „Dziecko” i „Niezbędnik Ogrodnika”. Natomiast czasopisma „Logo”, „Avanti”, „Kuchnia” i „Opiekun” zostaną włączone do pionu „Gazety Wyborczej”. Co więcej, ze spółką ma się rozstać niewielka grupa pracowników – od kilku do kilkunastu osób.

– Teraz spośród wskazanych wówczas magazynów wybrano te, które w największym stopniu realizują zakładane cele, zwłaszcza w zakresie rentowności, mają największy potencjał rozwojowy i są komplementarne w stosunku do oferty wydawniczej „Gazety Wyborczej” – mówi cytowana przez portal Wirtualne Media Nina Graboś, dyrektor ds. komunikacji korporacyjnej w Agorze. Jak dodaje, rezygnacja z czterech magazynów i reorganizacja czterech innych będzie oznaczać redukcję zatrudnienia: – Większości osób z tytułów, które zawieszamy, zaproponujemy nowe stanowiska w Grupie Agora. W zależności od tego, czy przyjmą te oferty, rozstaniemy się z kilkoma-kilkunastoma osobami.

za:dorzeczy.pl

Copyright © 2017. All Rights Reserved.