Problemy finansowe Agory. Chodzi o ponad 13 milionów

O sprawie informuje branżowy portal Wirtualne Media, powołując się na komunikat Agory.

 Zarząd Agory poinformował o podjęciu decyzji o dokonaniu odpisu aktualizującego należności przeterminowane, zagrożone prawdopodobieństwem nieściągalności. Ich suma wynosi 13,6 mln zł. Jednocześnie spółka nie ujawnia nazwy kontrahenta, który zalega z płatnością.

Agora wskazuje, że dług jest może nie zostać odzyskany, co przełoży się negatywnie na sytuację finansową spółki. "Odpis aktualizujący przeterminowane i zagrożone dużym prawdopodobieństwem nieściągalności należności może mieć istotny negatywny wpływ na wynik finansowy spółki i Grupy Agora, dlatego też zarząd spółki podjął decyzję o publikacji niniejszego raportu bieżącego. Szczegółowe informacje na temat jednostkowych i skonsolidowanych wyników finansowych spółki zostaną przekazane w śródrocznym skonsolidowanym i jednostkowym sprawozdaniu finansowym za okres od 1 stycznia 2018 r. do 30 czerwca 2018 r., które spółka opublikuje w dniu 10 sierpnia 2018 r." – czytamy w komunikacie giełdowym. Jednocześnie zarząd podkreśla, że kwota 13,6 mln zł nie jest ostateczna i "może ulec zmianie w toku przeglądu jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego spółki".

– Przez wzgląd na dobry obyczaj w relacjach biznesowych i ryzyka prawne nie ujawniamy nazwy kontrahenta, który zalega z płatnościami na rzecz Agory – mówi portalowi Wirtualne Media Agata Staniszewska, rzecznik Agory.

za:dorzeczy.pl/

                                                                    ***

                             Agora się zwija. Redukcja etatów i likwidacja magazynów

Agora podjęła decyzję o zakończeniu wydawania kilku magazynów, a także redukcji etatów. O sprawie informuje branżowy portal Wirtualne Media.

 W październiku br. Agora zakończy wydawanie magazynów „Cztery Kąty”, „Ładny Dom”, „Dziecko” i „Niezbędnik Ogrodnika”. Natomiast czasopisma „Logo”, „Avanti”, „Kuchnia” i „Opiekun” zostaną włączone do pionu „Gazety Wyborczej”. Co więcej, ze spółką ma się rozstać niewielka grupa pracowników – od kilku do kilkunastu osób.

– Teraz spośród wskazanych wówczas magazynów wybrano te, które w największym stopniu realizują zakładane cele, zwłaszcza w zakresie rentowności, mają największy potencjał rozwojowy i są komplementarne w stosunku do oferty wydawniczej „Gazety Wyborczej” – mówi cytowana przez portal Wirtualne Media Nina Graboś, dyrektor ds. komunikacji korporacyjnej w Agorze. Jak dodaje, rezygnacja z czterech magazynów i reorganizacja czterech innych będzie oznaczać redukcję zatrudnienia: – Większości osób z tytułów, które zawieszamy, zaproponujemy nowe stanowiska w Grupie Agora. W zależności od tego, czy przyjmą te oferty, rozstaniemy się z kilkoma-kilkunastoma osobami.

za:dorzeczy.pl