Joanna Lichocka - Przede wszystkim patriotyzm

Ilekroć jestem na Pomorzu Gdańskim, tylekroć szokuje mnie staranność miejscowych władz z PO i PSL w upamiętnianiu przedwojennej granicy polsko-niemieckiej.

Wielkie tablice, jak w gminie Krokowa, informujące o tym, że przekracza się dawną granicę, służą rzecz jasna utrwaleniu świadomości – tu były Niemcy. W platformerskiej polityce historycznej nie mieści się już informowanie o dawnej granicy przedrozbiorowej Rzeczypospolitej, bo wtedy kultywowany przez ludzi PO mit Wolnego Miasta Gdańska okazałby się bez znaczenia.

Odwracanie się od polskiego dorobku, kultywowanie wpływów niemieckich – w wielu miejscach ziem zachodnich można znaleźć tego przykłady w działalności instytucji opanowanych przez PO-PSL. Gdy wczoraj Jarosław Kaczyński mówił więc, że na Pomorzu Zachodnim wobec ludzi angażujących się w życie publiczne trzeba przede wszystkim stawiać wymóg patriotyzmu – tego ogólnopolskiego i tego lokalnego – trafił w sedno. Bo trzeba nareszcie postawić na ludzi, którzy myślą (choć lokalnie) w kategoriach polskiej racji stanu. Ów patriotyzm radnych, wójtów, starostów ma znaczenie dla rozwoju całego kraju.

Joanna Lichocka

za:niezalezna.pl