Wygrana bitwa dyrektora Nawrockiego

Opiniotwórcze grono historyków z całego świata usłyszało historię niemieckiej i sowieckiej okupacji, opowiedzianą z polskiego punktu widzenia.

„»Bądźcie bez litości! Bądźcie brutalni! Zniszczenie Polski jest naszym pierwszym zadaniem« – to słowa Adolfa Hitlera wypowiedziane w sierpniu 1939 roku podczas narady kadry oficerskiej Wehrmachtu. (…) I choć bardzo ciężko liczbami opisać historię II wojny światowej, to gdy uzmysłowimy sobie, że podczas II wojny światowej zginęło 6 milionów polskich obywateli, a to oznacza 23 procent wszystkich mieszkańców II Rzeczypospolitej, to zobaczymy, że jest to zbrodnia nieporównywalna z żadną inną – życie stracił co piąty Polak”.

Tak 4 września przywitał zebranych dyrektor Muzeum II Wojny Światowej Karol Nawrocki, inaugurując międzynarodową konferencję „World Battlefield Museums Forum” w Gdańsku. Grono uczestników to najznamienitsi historycy – muzealnicy, dyrektorzy słynnych placówek upamiętniających wielkie bitwy historii, od greckiego Maratonu, chińskiego Muzeum Wojny i Oporu Narodu Przeciwko Japońskiej Agresji, Pearl Harbour Pacific Historic Parks, Memorial 1815 Waterloo, do Verdun.

Wydarzenie o tej skali grupujące takie osobistości nie miało precedensu ani w Polsce, ani gdzie indziej na świecie. Ale waga konferencji nie polega tylko na prestiżu jej uczestników. Karol Nawrocki z zespołem zrealizował ten element misji muzeum, który miał być głęboko ukryty lub wręcz nieobecny w zamysłach jego poprzednika Pawła Machcewicza.

Opiniotwórcze grono historyków z całego świata usłyszało historię niemieckiej i sowieckiej okupacji, opowiedzianą z polskiego punktu widzenia. Wielu z nich pewnie nigdy nie słyszało o Westerplatte, a tu mieli okazję zwiedzić miejsce bohaterskiej obrony.  W ich krajach większość obywateli kojarzy II wojnę tylko z Holocaustem, a jej wybuch – z zajęciem Francji w 1940 r. A tu zwiedzają pole walki z września 1939 r. Mamy do przekazania światu wyjątkową opowieść, a sposób, jaki wybrała obecna dyrekcja muzeum, niewątpliwie będzie owocować. Skuteczna międzynarodowa ofensywa dyrektora Nawrockiego, prezentująca polską rację, polskie ofiary i bohaterów, to najlepsza odpowiedź na lamenty oderwanych od stołków i oderwanych od prawdy historycznej jego poprzedników.

Jan Pospieszalski

za:niezalezna.pl/236008-wygrana-bitwa-dyrektora-nawrockiego