Arcybiskup Metropolita Katowicki wraz z Radą Społeczną udzielili wsparcia prof. Ewie Budzyńskiej

Ks. abp Wiktor Skworc i Rada Społeczna przy metropolicie katowickim wyrazili solidarność z prof. Ewą Budzyńską, która jest poddawana nagonce za prezentację katolickich poglądów.

Grupie studentów nie spodobało się to co mówiła socjolog z Uniwersytetu Śląskiego. Oskarżyli ją m.in. o homofobię i szerzenie poglądów radykalno-katolickich.

Teraz wykładowcy grozi kara dyscyplinarna. Postępowanie wszczęły władze uczelni. Przeciwko takiemu działaniu protestuje: ks. abp Wiktor Skworc oraz rada społeczna.

    – Zarówno Rada Społeczna jak i sam ksiądz arcybiskup uważają, że pociąganie do odpowiedzialności nauczyciela akademickiego za głoszone przez niego poglądy jest oczywistą formą cenzury i próbą narzucenia środowisku akademickiemu jednego światopoglądu, co przypomina najgorsze praktyki z czasów komunistycznych – wskazał ks. dr Tomasz Wojtal, sekretarz i rzecznik arcybiskupa katowickiego, Dyrektor Biura Prasowego Archidiecezji Katowickiej.

Wsparcie dla prof. Ewy Budzyńskiej płynie z wielu stron. Centrum Życia i Rodziny wystosowało list otwarty w obronie prof. Ewy Budzyńskiej. Autorzy petycji wzywają władze Uniwersytetu Śląskiego, by zakończyły postępowanie dyscyplinarne.

za:www.radiomaryja.pl