Kurator po stronie rodziców

Wielkopolski kurator oświaty wspiera rodziców protestujących przeciwko działaniom władz Poznania, które konsekwentnie promują ideologię gender „Szkoła nie może być miejscem światopoglądowej indoktrynacji dzieci i młodzieży, upowszechniania, narzucania kontrowersyjnych ideologii i praktyk” – czytamy w apelu wielkopolskiego kuratora oświaty Elżbiety Leszczyńskiej skierowanym do dyrektorów i nauczycieli szkół i placówek miasta Poznania oraz województwa wielkopolskiego.

Kurator interweniowała po tym, jak Rada Miasta Poznania 11 lutego br. przyjęła Europejską Kartę Równości Kobiet i Mężczyzn w Życiu Lokalnym. Kurator przyznaje, że już od pewnego czasu otrzymywała niepokojące sygnały od przedstawicieli różnych środowisk (w szczególności rodziców) z prośbą o interwencję, z zapytaniami dotyczącymi planowania i organizowania w niektórych szkołach, szczególnie na terenie Poznania, dodatkowych, obowiązkowych dla uczniów zajęć o charakterze ideologicznym.

– Szkoła każdemu uczniowi zapewnia warunki niezbędne do jego rozwoju. Przygotowuje do wypełniania obowiązków rodzinnych i obywatelskich zgodnie z zasadami zapisanymi w obowiązującej Konstytucji – mówi w rozmowie z „Naszym Dziennikiem” Elżbieta Leszczyńska.

Kurator przypomina, że dyrektor szkoły, podejmując decyzję o zorganizowaniu w szkole dodatkowych zajęć edukacyjnych, imprez, przedsięwzięć, których treści stanowią przedmiot poważnych sporów ideologicznych, powinien zachować daleko idącą rozwagę w doborze przekazywanych uczniom treści programowych oraz staranność nadzoru nad formami i metodami ich realizacji.

– W przeciwnym razie może dojść do dyskryminacji osób, które nie chcą uczestniczyć w takich projektach – obawia się kurator Leszczyńska. To nie wszystko. – Zachodzi prawdopodobieństwo podważania realizacji celu, jakim jest poszanowanie polskiego dziedzictwa kulturowego, tradycji i obyczajów zbudowanych na chrześcijańskim systemie wartości – dodaje.
/.../

Urszula Wróbel Nasz Dziennik


za:naszdziennik.pl


***
Rzecznik Praw Dziecka odpowiedział Sylwii Spurek w sprawie edukacji seksualnej. Nawiązał do słów o „gwałconych krowach”

Na internetowej stronie Rzecznika Praw Dziecka udostępniono oświadczenie dla rodziców chcących zabezpieczyć swoje pociechy przed obcowaniem z gorszącą edukacją seksualną. Zdaniem europoseł Sylwii Spurek „ograniczanie prawa dzieci i młodzieży do rzetelnej edukacji seksualnej jest wyrządzaniem im krzywdy”. Odpowiadając skrajnie lewicowej deputowanej Mikołaj Pawlak stwierdził, że oświadczenie ma uchronić młode osoby przed nierzetelnymi treściami. Jako przykład podał absurdalną tezę kojarzoną z europoseł Spurek.

 „Panie Rzeczniku @RPDPawlak ograniczanie prawa dzieci i młodzieży do rzetelnej edukacji seksualnej jest wyrządzaniem im krzywdy. Edukacja seksualna m.in. chroni najmłodszych przed zagrożeniami. To cywilizacyjny standard” – napisała na Twitterze wybrana z list Wiosny Roberta Biedronia europoseł Sylwia Spurek.

„Pani europoseł @SylwiaSpurek, wzór oświadczenia jest właśnie po to, by UCHRONIĆ dzieci przed NIERZETELNĄ edukacją seksualną, NARUSZAJĄCĄ szkolne podstawy programowe. Nie chcemy, by dzieci dowiadywały się w szkole, że np. krowy są gwałcone, by dawały mleko” – odpowiedział jej Rzecznik Praw Dziecka Mikołaj Pawlak nawiązując do głośnych słów lewicowej deputowanej.

– Krowy są gwałcone, żeby mogły być zapłodnione, żeby mogły dawać mleko – powiedziała Spurek w wywiadzie udzielonym przy okazji Kongresu Kobiet we wrześniu roku 2019.

za:www.pch24.pl

***

Instytut Ordo Iuris staje w obronie gmin zaatakowanych przez Rzecznika Praw Obywatelskich za sprzeciw wobec ideologii LGBT

Adam Bodnar złożył skargi do pięciu wojewódzkich sądów administracyjnych w sprawie rzekomego złamania prawa przez samorządy przyjmujące uchwały przeciw ideologii gender. Instytut przyłączył się do tych postępowań i przygotował dla sądów opinię prawną. Potwierdza ona, że stanowiska gmin broniące rodziny i małżeństwa są zgodne z prawem, a skargi powinny zostać odrzucone.

Zwracamy uwagę na błędy w argumentacji RPO, jest ona oparta na spekulacjach i przypisywaniu radnym intencji których nie mieli – powiedział mec. Rafał Dorosiński, dyrektor Centrum Analiz Prawnych Instytutu Ordo Iuris.

    – Przede wszystkim zwracamy uwagę na to, że argumentacja przedstawiona przez rzecznika jest w dużej mierze błędna. to po pierwsze. Po drugie, jest oparta na domysłach, spekulacjach i przypisywaniu radnym intencji, których ci w żadnym wypadku nie mieli. Mało tego, otwarcie takim intencjom zaprzeczali, wprost wskazując, że uchwały nie są skierowane przeciwko jakimkolwiek osobom, a jedynie przeciwko określonym ideologiom i poglądom. To jest podstawowa sprawa w ocenie całej tej sytuacji i uchwał, które rzecznik praw obywatelskich zaskarżył do sądu – powiedział mecenas Rafał Dorosiński.

Stanowisko rady, które zaskarżył rzecznik, wskazuje na określone zagrożenia konkretnych dóbr chronionych konstytucyjnie takich jak wolność słowa, autorytet szkoły i rodziny czy też prawo rodziców do wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami – podkreślił mecenas.

    – To są wszystko wartości i dobra, w obronie których radni podjęli stosowne uchwały. Rzecznik Praw Obywatelskich najwyraźniej próbuje ograniczyć wolność słowa w tym zakresie, odebrać możliwość swobodnego wypowiadania się przez przedstawicieli mieszkańców, poszczególne rady gmin, prowadząc do swego rodzaju cenzury – dodał dyrektor Centrum Analiz Prawnych Instytutu Ordo Iuris.

Deklarację „Samorząd wolny od ideologii LGBT” przyjęło już kilkadziesiąt samorządów w całej Polsce. Na razie Rzecznik Praw Obywatelskich zaskarżył pięć gmin m.in. w województwach: mazowieckim, małopolskim, lubelskim oraz podkarpackim.

Adam Bodnar zapowiedział zaskarżenie w dalszej kolejności polskich powiatów.

Już wcześniej rzecznik dał się poznać jako obrońca działań lobby LGBT m.in. wobec sprzeciwu mieszkańców Warszawy dotyczącego narzuconej im przez prezydenta Rafała Trzaskowskiego ideologicznej „deklaracji LGBT+”.

za:www.radiomaryja.pl