Trafione pomyłki :-)

“1951. Z okazji Święta Pracy ścianę domu przy ulicy Marszałkowskiej (róg Sienkiewicza) w Warszawie udekorowano portretami Stalina, Bieruta i Rokossowskiego. Pod nimi zawisła tymczasem tablica z napisem... "Precz z podżegaczami wojennymi". Absurd sytuacji polegał na tym, że

ktoś inny w komitecie partii zatwierdzali dekoracje pierwszomajowe, a ktoś inny hasła.”

za: https://gloswielkopolski.pl