Witamy serdecznie na stronie internetowej Oddziału Łódzkiego
Katolickiego Stowarzyszenia Dziennikarzy.

Mamy nadzieję, że ułatwimy Państwu docieranie do rzetelnej informacji. Tutaj chcemy prezentować wielkość oraz problemy naszego Kościoła, zagadnienia społeczne, cywilizacyjne, publikacje członków Stowarzyszenia, stanowiska w ważnych kwestiach. Nie będziemy konkurować w informacjach bieżących z innymi portalami (niektóre z nich wskazujemy w odnośnikach), natomiast gorąco zapraszamy do lektury wszystkich tekstów - ich aktualność znacznie przekracza czas prezentacji na stronie głównej. Zachęcamy do korzystania z odnośników: "Publikacje" i "Polecane". Mamy nadzieję na stały rozwój strony dzięki aktywnej współpracy użytkowników. Z góry dziękujemy za materiały, uwagi, propozycje.
Prosimy kierować je na adres: lodz@katolickie.media.pl

„Prawo do aborcji” elementem Karty Praw Podstawowych? Skandaliczny apel PE

Parlament Europejski brnie w szatańskie pomysły, by z mordowania nienarodzonych uczynić uniwersalne prawo. Instytucja właśnie wezwała, aby „prawo do aborcji” zostało wpisane do Karty Praw Podstawowych. W czwartkowym głosowaniu PE „zdecydowanie potępił regres w zakresie praw kobiet, zdrowia seksualnego i reprodukcyjnego oraz praw w USA i niektórych państwach członkowskich UE”.

„Prawo do aborcji” powinno zostać uwzględnione w Karcie Praw Podstawowych UE – wzywają europosłowie w rezolucji „w sprawie decyzji Sądu Najwyższego USA o zniesieniu praw do aborcji w Stanach Zjednoczonych oraz konieczności ochrony praw do aborcji i zdrowia kobiet w UE”.

Dokument został przyjęty przy 324 za, 155 przeciw i 38 wstrzymujących się głosach. Zdaniem PE należy przedłożyć Radzie propozycję zmiany art. 7 Karty, dodając, że „każdy ma prawo do bezpiecznej i legalnej aborcji”. Posłowie oczekują, że Rada Europejska spotka się w celu przedyskutowania rewizji traktatów UE.

W swoim skandalicznym dokumencie Posłowie do PE „wyrażają swoją solidarność i wsparcie dla kobiet i dziewcząt w Stanach Zjednoczonych, jak również dla osób zaangażowanych zarówno w zapewnianie, jak i wspieranie prawa i dostępu do legalnej i bezpiecznej opieki aborcyjnej w tak trudnych okolicznościach”. Biorąc to pod uwagę, „wzywają Kongres USA do przyjęcia ustawy, która chroniłaby aborcję na szczeblu federalnym”.

Europosłowie zatroszczyli się też o postęp genderowej rewolucji. Wyrazili bowiem swoje zaniepokojenie „możliwym wzrostem finansowania dla grup antygenderowych i anty-choice na świecie, w tym w Europie”.

Tłumacząc unijną nowomowę należy rzec, że unijni politycy wystąpili przeciwko działaniom na rzecz zachowania tradycyjnej roli rodziny i pojmowania jej jako związku kobiety i mężczyzny oraz sprzeciwili się działaniom na rzecz obrony życia.

Europosłowie wezwali państwa członkowskie do „dekryminalizacji aborcji oraz do usunięcia i zwalczania pozostałych prawnych, finansowych, społecznych i praktycznych ograniczeń, które nadal utrudniają dostęp w niektórych państwach członkowskich”.

To w praktyce oznaczałoby wprowadzenie tzw. aborcji na życzenie.

W rezolucji czytamy, że kraje UE powinny zagwarantować dostęp do „bezpiecznych, legalnych i bezpłatnych usług aborcyjnych, opieki prenatalnej i macierzyńskiej, dobrowolnego planowania rodziny, usług przyjaznych młodzieży oraz do profilaktyki, leczenia i wsparcia HIV”. Komisja i państwa członkowskie „powinny zwiększyć poparcie polityczne dla obrońców praw człowieka i świadczeniodawców pracujących na rzecz rozwoju zdrowia i praw seksualnych i reprodukcyjnych”.

Rzecz jasna – w nomenklaturze unijnej – organizacje pro life do tego grona organizacji się nie zaliczają, wręcz są tu taktowane wrogo.

za:pch24.pl

***

„To torowanie drogi do odstępstwa od praw człowieka”. Biskupi UE krytykują proaborcyjną rezolucję PE


„Musimy działać na rzecz większej jedności wśród Europejczyków, a nie tworzyć wyższe bariery ideologiczne i polaryzację” – tak skomentował wczorajszą rezolucję Parlamentu Europejskiego w sprawie aborcji sekretarz generalny Komisji Konferencji Episkopatów Unii Europejskiej (COMECE), ks. Manuel Barrios Prieto.

Zdaniem ks. Barriosa Prieto, rezolucja – zatytułowana „Decyzja Sądu Najwyższego USA o obaleniu praw do aborcji w Stanach Zjednoczonych oraz potrzeba zabezpieczenia praw do aborcji i zdrowia kobiet w UE” – toruje drogę do odstępstwa od powszechnie uznanych praw człowieka i błędnie przedstawia tragedię aborcji dla matek w trudnej sytuacji.

„Nadanie priorytetu wpisaniu aborcji do Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej – czytamy w oświadczeniu – nasila konfrontacje wśród naszych współobywateli i między państwami członkowskimi”. Sekretarz generalny COMECE zachęca również europosłów do „działania na rzecz większej jedności wśród Europejczyków, a nie tworzenia wyższych barier ideologicznych i polaryzacji” oraz wzywa Parlament Europejski, aby nie „wchodził w obszar, taki jak aborcja, który nie należy do jego kompetencji”.

Już wcześniej Komisja Konferencji Episkopatów Unii Europejskiej wskazywała, że „z prawnego punktu widzenia, w prawie europejskim i międzynarodowym nie istnieje prawo do aborcji. Dlatego żadne państwo nie może być zobowiązane do zalegalizowania aborcji, ułatwienia jej lub instrumentalnego jej wykonywania”.

Podkreślała, że „próba wprowadzenia rzekomego prawa do aborcji do Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej byłaby prawem pozbawionym podstaw etycznych i skazanym na bycie przyczyną wiecznych konfliktów wśród obywateli UE”. Zauważono także, że jest ona w sprzeczności z prawem sprzeciwu sumienia, zawartego w Karcie i uznanego przez ONZ. COMECE wyraziło zaniepokojenie, że „prawo instytucji zdrowotnych do odmowy świadczenia pewnych usług, w tym aborcji, jest osłabiane, a nawet negowane”, choć zostało ono przyjęte w rezolucji w 2010 r.

Biskupi zaznaczyli jednocześnie, że tragiczność położenia niektórych kobiet rozważających aborcję powinna skłaniać do większego zaangażowania w ich dramat. „Kobiety w trudnej sytuacji nie powinny być pozostawione same sobie, podobnie jak nie można ignorować prawa do życia nienarodzonego dziecka. Oboje muszą otrzymać wszelką niezbędną pomoc i wsparcie” – napisali 9 czerwca członkowie COMECE.

za:opoka.org.pl

Copyright © 2017. All Rights Reserved.