Witamy serdecznie na stronie internetowej Oddziału Łódzkiego
Katolickiego Stowarzyszenia Dziennikarzy.

Mamy nadzieję, że ułatwimy Państwu docieranie do rzetelnej informacji. Tutaj chcemy prezentować wielkość oraz problemy naszego Kościoła, zagadnienia społeczne, cywilizacyjne, publikacje członków Stowarzyszenia, stanowiska w ważnych kwestiach. Nie będziemy konkurować w informacjach bieżących z innymi portalami (niektóre z nich wskazujemy w odnośnikach), natomiast gorąco zapraszamy do lektury wszystkich tekstów - ich aktualność znacznie przekracza czas prezentacji na stronie głównej. Zachęcamy do korzystania z odnośników: "Publikacje" i "Polecane". Mamy nadzieję na stały rozwój strony dzięki aktywnej współpracy użytkowników. Z góry dziękujemy za materiały, uwagi, propozycje.
Prosimy kierować je na adres: lodz@katolickie.media.pl

Zaskakujący sondaż. Młodzi Polacy mają dość UE

Najwięcej przeciwników obecności Polski w Unii Europejskiej jest wśród najmłodszych Polaków – wynika z sondażu przygotowanego przez Opinia24 na zlecenie TOK FM w ramach grantu Parlamentu Europejskiego.

Na pytanie o stosunek do członkostwa Polski w Unii Europejskiej 82,5 proc. ankietowanych określiło się jako zwolennicy tej sytuacji. Przeciwnych przynależności naszego kraju do struktur europejskich jest 12,5 proc. pytanych przez Opinia24.

“Jeśli wyniki sondażu nałożymy na miejsce zamieszkania pytanych, okaże się, że tylko wśród mieszkańców wsi jest nieco mniej zwolenników członkostwa Polski w UE niż w całej populacji – na wsi odsetek ten wynosi 80 proc. Co ciekawe, jeśli chodzi o wiek, to najwięcej przeciwników naszej obecności we wspólnocie jest wśród najmłodszych. Aż 23 proc. pytanych w wieku 18-24 lat określiło się jako przeciwnicy tej idei. W grupie 25-29 lat odsetek ten wyniósł 18 proc.” – zaznaczono w opracowaniu badania.

Jeśli chodzi o płeć, to procentowy udział przeciwników członkostwa Polski w UE wyższy jest wśród mężczyzn i wynosi 18 proc. “W kontrze do wspólnoty ustawia się zaledwie 7 proc. kobiet” – wskazano.

“W sondażu zapytaliśmy również o korzyści z członkostwa Polski we wspólnocie. 59,8 proc. ankietowanych zgodziło się ze stwierdzeniem, że oprócz pieniędzy czerpiemy z obecności w UE także inne bardzo istotne korzyści. 16,2 proc. pytanych uważa, że Polska czerpie inne korzyści niż pieniądze, ale nie są one tak istotne. 16 proc. stwierdziło zaś, że płynące z Brukseli pieniądze to jedyny profit, jaki daje nam członkostwo w UE” – czytamy w opracowaniu.

W sondażu zapytano ponadto, w jakim stopniu ankietowani i ankietowane odczuwają w życiu codziennym korzyści z obecności Polski w UE. Według niemal połowy (49,6 proc.) pytanych odczuwa je na co dzień. 23,7 proc. respondentów oceniło, że takich korzyści nie dostrzega.

“Zapytaliśmy również o to, co byłoby największą stratą dla ankietowanych, gdyby Polska opuściła struktury Unii Europejskiej. Wytypowaliśmy pięć takich korzyści i poprosiliśmy o ocenę w skali od 1 do 5 tego, jak odczuwalna byłaby to strata. Najwięcej wskazań otrzymała możliwość podróżowania do innych krajów UE bez paszportu – tu ocena dolegliwości wyniosła 3,52 na 5. Tylko nieznacznie mniej odczuwalne byłoby poczucie utraty bezpieczeństwa – 3,51. Na trzecim miejscu ex aequo znalazły się pieniądze, które otrzymujemy w unijnego budżetu, oraz dostęp do wspólnego rynku – tu ocena odczuwalności wyniosła 2,85. Utrata poczucia przynależności do wspólnoty cywilizacji Zachodu została oceniona na 2,27 w pięciostopniowej skali” – podaje TOK FM.

Badanie przeprowadzono metodą CATI, zrealizowano w dniach 6-8 maja 2024 na reprezentatywnej próbie ogółu dorosłych Polaków (N = 1001).

za:stefczyk.info

Copyright © 2017. All Rights Reserved.