Skopali franciszkanina we Włocławku. Owoc antykościelnej propagandy?

"Kiedy o. diak. Jordan zwrócił uwagę pijącym na niestosowność ich zachowania i poprosił ich o opuszczenie tego miejsca, został uderzony butelką przez jednego z nich, co spowodowało rany cięte głowy, a następnie przewrócony i skopany tak silnie, że zostało mu złamane żebro" - czytamy w oświadczeniu biskupa włocławskiego Wiesława Meringa.

Publikujemy oświadczenie po incydencie w klasztorze Ojców Franciszkanów we Włocławku, zamieszczone na stronie diecezji włocławskiej:

Biskup Włocławski Wiesław Mering i Włocławska Wspólnota Ojców Franciszkanów pragną wyrazić zdecydowany protest wobec incydentu, który wydarzył się 3 maja br. ok. godz. 20.40 na terenie przyklasztornym Ojców Franciszkanów we Włocławku.

Tego dnia o. diakon Jordan Dylewski, ubrany w strój liturgiczny (komża i stuła) podszedł do dwu mężczyzn, którzy pili alkohol przy figurze Matki Bożej, w czasie kiedy w świątyni odbywała się Msza św.; niektórzy wierni zaś znajdowali się w bezpośrednim sąsiedztwie miejsca incydentu. Kiedy o. diak. Jordan zwrócił uwagę pijącym na niestosowność ich zachowania i poprosił ich o opuszczenie tego miejsca, został uderzony butelką przez jednego z nich, co spowodowało rany cięte głowy, a następnie przewrócony i skopany tak silnie, że zostało mu złamane żebro. W tej sytuacji powiadomione zostało pogotowie, które zabrało o. Jordana do szpitala, w którym przebywa do dnia dzisiejszego.

Wobec zaistniałej sytuacji Biskup Diecezjalny oraz Włocławska Wspólnota Ojców Franciszkanów wyrażają zdecydowany protest wobec ataku skierowanego przeciw osobie duchownej, wykonującej swoją posługę na terenie kościelnym.

Trudno oprzeć się wrażeniu, że mamy do czynienia z pewnym owocem antykościelnej i antyklerykalnej propagandy szerzonej między innymi w niektórych środkach przekazu.

We Włocławku, w którym diecezja i zgromadzenia zakonne organizują wieloaspektową pomoc bezdomnym i osobom uzależnionym wydarzenie to nabiera szczególnie niepokojącego wymiaru.

Od organów ścigania oczekujemy zdecydowanej reakcji na zaistniałe wydarzenie.

Modlitwą obejmujemy Ojca Diakona, jak i tych, którzy go skrzywdzili, prosząc Boga, by pozwolił im zrozumieć zło, jakie wyrządzili drugiemu człowiekowi.

Biskup Włocławski
i Włocławska Wspólnota Ojców Franciszkanów


za:niezalezna.pl/54934-skopali-franciszkanina-we-wloclawku-owoc-antykoscielnej-propagandy