Witamy serdecznie na stronie internetowej Oddziału Łódzkiego
Katolickiego Stowarzyszenia Dziennikarzy.

Mamy nadzieję, że ułatwimy Państwu docieranie do rzetelnej informacji. Tutaj chcemy prezentować wielkość oraz problemy naszego Kościoła, zagadnienia społeczne, cywilizacyjne, publikacje członków Stowarzyszenia, stanowiska w ważnych kwestiach. Nie będziemy konkurować w informacjach bieżących z innymi portalami (niektóre z nich wskazujemy w odnośnikach), natomiast gorąco zapraszamy do lektury wszystkich tekstów - ich aktualność znacznie przekracza czas prezentacji na stronie głównej. Zachęcamy do korzystania z odnośników: "Publikacje" i "Polecane". Mamy nadzieję na stały rozwój strony dzięki aktywnej współpracy użytkowników. Z góry dziękujemy za materiały, uwagi, propozycje.
Prosimy kierować je na adres: lodz@katolickie.media.pl

Kasacja odrzucona

Na jakiej podstawie Naczelny Sąd Administracyjny odrzucił kasację Fundacji Lux Veritatis w sprawie koncesji dla Telewizji Trwam?


NSA oddalił skargę kasacyjną Fundacji Lux Veritatis w sprawie nieprzyznania przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji koncesji Telewizji Trwam na nadawanie naziemne w MUX-1. Wyrok jest ostateczny. Uzasadnienie pisemne wyroku ma być gotowe za kilka tygodni.

Lidia Kochanowicz-Mańk, dyrektor finansowy Fundacji Lux Veritatis, powiedziała po rozprawie, że nie spodziewała się innego rozstrzygnięcia, ponieważ uznanie zarzutów Fundacji wobec KRRiT pociągnęłoby za sobą niewyobrażalne skutki finansowe dla Skarbu Państwa w postaci odpowiedzialności odszkodowawczej za skutki sprzecznych z prawem działań funkcjonariuszy Krajowej Rady.

– Uzasadnienie ustne daje podstawę sądzić, że dla każdej decyzji organu administracji państwowej, jakim jest KRRiT, można znaleźć takie argumenty i podstawy prawne, które usprawiedliwiają każde działanie – skomentowała decyzję Kochanowicz.

Wyrok przed NSA zapadł po prawie dwóch latach od wniesienia przez Fundację kasacji od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, który nie dopatrzył się bezprawności w postępowaniu Krajowej Rady. Sędzia prowadzący przyznał wtedy, że nie zapoznał się z całością materiału dowodowego, ponieważ był on zbyt obszerny. Orzeczenie WSA zapadło niejednogłośnie. Jeden z dwóch sędziów orzekających nie zgodził się z sentencją wyroku i zgłosił zdanie odrębne, w którym w 22 punktach wykazał, że KRRiT, odmawiając koncesji katolickiemu nadawcy, dopuściła się rażącego naruszenia prawa. Stwierdził, że w związku z tym decyzja KRRiT o odmowie koncesji Telewizji Trwam dotknięta jest nieważnością. Fundacja uwzględniła zdanie odrębne sędziego wojewódzkiego sądu administracyjnego w swojej skardze kasacyjnej wobec wyroku WSA.

– Fundacja podniosła zarzuty o charakterze prawnomaterialnym oraz formalnym – powiedział mec. Benedykt Fiutowski, pełnomocnik Fundacji przed NSA.

Część z tych zarzutów Naczelny Sąd Administracyjny próbował wyjaśnić. NSA skoncentrował się zwłaszcza na zarzucie, że WSA pominął, że trzy podmioty, którym rozszerzono koncesję, nie powinny być w ogóle dopuszczone do konkursu, ponieważ nie miały koncesji w dniu opublikowania przez KRRiT ogłoszenia o wszczęciu postępowania w sprawie rozszerzenia koncesji. Chodzi o ATM Grupa SA, Lemon Records Sp. z o.o. i Stavka Sp. z o.o., które 4 marca 2011 r. nie posiadały jeszcze prawomocnych koncesji na nadawanie satelitarne. – Dopuszczenie do udziału w postępowaniu o rozszerzenie koncesji podmiotów, które nie miały prawa prowadzić koncesjonowanej działalności gospodarczej, stanowi naruszenie art. 155 kpa, które powinno być stwierdzone przez sąd z urzędu – twierdziła Fundacja. NSA nie podzielił tego zarzutu.

– Naczelny Sąd Administracyjny uzasadnił, że gdy rozstrzygano o rozszerzeniu koncesji, decyzje koncesyjne tych nadawców były już prawomocne – relacjonuje mec. Fiutowski. W podobny sposób NSA rozprawił się z zarzutem nieuwzględnienia przez wojewódzki sąd faktu nieprzedłożenia przez niektórych nadawców prawidłowych dokumentów finansowych w toku konkursu koncesyjnego.

– WSA dokonał wykładni przepisów, którą zakończył konkluzją, że środki finansowe nadawcy nie muszą być udokumentowane np. promesą bankową, lecz wystarczy zwykła informacja o źródłach finansowania – twierdzi mec. Fiutowski.

Taka wykładnia z jednej strony podważałaby niektóre zarzuty Fundacji Lux Veritatis wobec wyroków sądów administracyjnych, z drugiej jednak wskazywałaby, że KRRiT bezpodstawnie żądała od Fundacji bardzo szczegółowych danych finansowych, które wykorzystała jako pretekst do odmowy koncesji.

Rozstrzygnięcie NSA dotyczy pierwszego konkursu koncesyjnego rozpisanego w 2011 roku. Dwa lata później rozpisany został przez Krajową Radę kolejny konkurs, w wyniku którego Telewizja Trwam otrzymała koncesję i od lutego br. nadaje program. NSA nie uwzględnił w toku rozprawy zarzutu zgłoszonego przez KRRiT, że Fundacja nie ma legitymacji prawnej do zgłoszenia kasacji, ponieważ w końcu otrzymała koncesję. Wraz ze skargą Fundacji NSA odrzucił też skargę kasacyjną spółki Mediasat, opartą częściowo na tych samych zarzutach wobec WSA oraz Krajowej Rady.

Małgorzata Goss

za:www.naszdziennik.pl/wp/78084,kasacja-odrzucona.html

Copyright © 2017. All Rights Reserved.