RPO chce zmiany przepisów o klauzuli sumienia

Rzecznik praw obywatelskich, Irena Lipowicz, zapowiedziała dziś, że zwróci się do ministra zdrowia o zmianę przepisów dotyczących klauzuli sumienia. W jej ocenie, to nie lekarz, ale administracja placówki medycznej powinna informować pacjenta, gdzie może uzyskać świadczenie, którego nie chce wykonać lekarz z uwagi na konflikt sumienia.

W ocenie Lipowicz, obecne zapisy w prawie stwarzają konflikt. RPO przypomniała, że polska konstytucja zapewnia każdemu obywatelowi wolność wyznania. Ograniczeniu mogą podlegać jedynie formy uzewnętrzniania wyznawanej religii, ale tylko w ściśle określonych przez prawo warunkach, np. wtedy, gdy dochodzi do konfliktu z innymi wartościami, np. prowadząc do zagrożenia bezpieczeństwa, zdrowia czy życia.

Lipowicz, na zwołanej dziś konferencji mówiła, że polskie prawo przewiduje sytuację, w której może zaistnieć konflikt pomiędzy prawem do równego dostępu do świadczeń zdrowotnych i wolnością sumienia i wyznania lekarzy. Z tego powodu wprowadzona została klauzula sumienia dla lekarzy, czyli możliwość odmowy udzielenia pewnych świadczeń. W ocenie RPO, obowiązek wskazania innego lekarza, który dany zabieg wykona, może stać w sprzeczności z jego przekonaniami.

Zdaniem Lipowicz, warto rozważyć taką zmianę prawa, w której obowiązek wskazania innego świadczeniodawcy, który wykona dany zabieg, będzie spoczywał na administracji placówki medycznej, a nie na lekarzu, który odmówił jego wykonania. Lekarz miałby jednak obowiązek niezwłocznego zawiadomienia przełożonego o tym, że skorzystał z klauzuli sumienia.


za:www.pch24.pl/rpo-chce-zmiany-przepisow-o-klauzuli-sumienia,23523,i.html#ixzz34MAFOAps