„Boże Narodzenie” będzie w darmowym podręczniku

Dzięki społecznej presji ministerstwo edukacji zadecydowało, że w darmowym podręczniku znajdą się takie wyrażenia jak „Boże Narodzenie” oraz „Wigilia". Rząd powołuje się na polską tradycję.

MEN przyznało, że Boże Narodzenie jest na stałe zakorzenione w polskiej kulturze. Wobec tego ministerstwo podjęło decyzję o dopisaniu jego nazwy do podręcznika.

Protest w tej sprawie został zorganizowany przez Instytut Na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris. Dr Joanna Banasiuk z Centrum Prawnego Ordo Iuris podkreśla, że deklaracja zawarta w preambule do konstytucji wskazuje jednoznacznie, iż ustawa zasadnicza została uchwalona w poczuciu odpowiedzialności przed Bogiem i wyraża wdzięczność pokoleniom Polaków za kulturę zakorzenioną w chrześcijańskim dziedzictwie narodu.

„Nie budzi wątpliwości twierdzenie, że chrześcijańska tożsamość kultury polskiej – poświadczona konstytucyjnie – powinna znaleźć odbicie w treści podręcznika, a sama aksjologia konstytucji musi zostać uznana przez ministerstwo jako wiążąca przy kształtowaniu treści programowych przekazywanych w ramach powszechnego systemu oświaty. Brak jednoznacznego wskazania na religijną tożsamość świąt Bożego Narodzenia budzi konsternację i szereg wątpliwości. Dlatego już ponad 47 tysięcy obywateli podpisało się pod petycją przygotowaną przez instytut Ordo Iuris” – mówiła dr Joanna Banasiuk.

za:www.fronda.pl/a/boze-narodzenie-bedzie-w-darmowym-podreczniku,39122.html