Zamykają usta historykowi IPN. Ujawniał agentów wśród lokalnych notabli

Paweł Piotr Warot ceniony historyk olsztyńskiej Delegatury IPN został zwolniony z pracy - podał "Express Olsztyn". W swoich publikacjach często demaskował  agenturalną przeszłość wielu miejscowych prominentów. Warot powody swojego zwolnienia uważa za bezpodstawne.

Paweł Piotr Warot zdobył duże uznanie przede wszystkim artykułami publikowanymi na łamach Debaty i Expressu Olsztyn, w których ukazywał mechanizmy działania olsztyńskiej bezpieki. Demaskował w nich też agenturalną przeszłość m.in. Cypriana Rogowskiego, dziekana Wydziału Teologii UWM, Andrzeja Hopfera, rektora ART oraz Zoi Jaroszewicz-Pieresławcew, dyrektora Instytutu Historii i Stosunków Międzynarodowych UWM.

Wedle wiedzy "Expressu Olsztyn" naczelnik Delegatury IPN w Olsztynie, Grzegorz Jasiński, nigdy nie krył negatywnego stosunku do Pawła Warota. Winił go za przyczynienie się do zwolnienia Norberta Kasparka ze stanowiska naczelnika Delegatury IPN. Co ciekawe i bulwersujące - Kasparek to ...szwagier Grzegorza Jasińskiego - informuje olsztyńska gazeta.

Jak pisze dziennik, olsztyńskie środowiska patriotyczne uważają, iż zwolnienie Pawła Warota jest próbą zamknięcia ust, zakazania wypowiadania się na temat peerelowskiej, agenturalnej przeszłości wielu ciągle obecnych w naszym życiu publicznym notabli. Zapowiadają w związku z tym różne formy protestu.

za:niezalezna.pl/57020-zamykaja-usta-historykowi-ipn-ujawnial-agentow-wsrod-lokalnych-notabli