Witamy serdecznie na stronie internetowej Oddziału Łódzkiego
Katolickiego Stowarzyszenia Dziennikarzy.

Mamy nadzieję, że ułatwimy Państwu docieranie do rzetelnej informacji. Tutaj chcemy prezentować wielkość oraz problemy naszego Kościoła, zagadnienia społeczne, cywilizacyjne, publikacje członków Stowarzyszenia, stanowiska w ważnych kwestiach. Nie będziemy konkurować w informacjach bieżących z innymi portalami (niektóre z nich wskazujemy w odnośnikach), natomiast gorąco zapraszamy do lektury wszystkich tekstów - ich aktualność znacznie przekracza czas prezentacji na stronie głównej. Zachęcamy do korzystania z odnośników: "Publikacje" i "Polecane". Mamy nadzieję na stały rozwój strony dzięki aktywnej współpracy użytkowników. Z góry dziękujemy za materiały, uwagi, propozycje.
Prosimy kierować je na adres: lodz@katolickie.media.pl

Piotr Gliński - Zmiana złego rządu to normalne prawo opozycji i społeczeństwa.

Zmiana złego rządu to nie jest żadna destabilizacja systemu, to w demokracji procedura normalna. To normalne prawo opozycji i społeczeństwa. Prawo do poprawy polskiej demokracji. Rząd ekspercki ma szanse przywrócić w Polsce znaczenie łacińskiego słowa „minister”. Minister to sługa, który ma służyć dobru publicznemu.

Kilkanaście miesięcy temu przedstawiłem opinii publicznej krytyczną diagnozę stanu polskiego państwa, która stała u podstaw mojej ówczesnej decyzji podjęcia się misji stworzenia alternatywy władzy wykonawczej dla rządu koalicji PO-PSL. Tamta diagnoza opierała się na opisie dziesięciu systemowych kryzysów toczących polskie instytucje państwowe, polskie społeczeństwo i polską demokrację. Te nierozwiązane polskie kryzysy to: kryzys gospodarki znajdującej się w pułapce średniego rozwoju, kryzys fiskalny, kryzys rynku pracy, kryzys zaufania do władzy, kryzys demograficzny, kryzys wartości, kryzys socjalny, kryzys demokracji, kryzys niesprawnego państwa i kryzys stylu uprawiania polityki. Od tamtego czasu – niestety – stan polskich spraw nie uległ poprawie. A kilka tygodni temu dowiedziała się o tym aż nadto dobitnie, z tzw. taśm prawdy, polska opinia publiczna. To, co opozycja i część komentatorów diagnozowali już wcześniej, a co rząd Pana Donalda Tuska tak skrzętnie skrywał za zasłoną propagandy, ujrzało nagle światło dzienne. Zobaczyliśmy, jak w Polsce wygląda sprawowanie władzy, jak traktuje się społeczeństwo, opozycję, niezależne instytucje, a nawet deklarowane oficjalnie postawy i kierunki własnej polityki. Zobaczyliśmy ten rząd in flagranti, na gorącym uczynku. Jak załatwia, kupczy, spiskuje. Jak wygląda naga władza. I za co jej płacimy publicznymi pieniędzmi.

Władza, która nie rządzi


Taśmy prawdy – powtarzam – potwierdziły tylko wszystko to, co wielu diagnozowało już wcześniej. Potwierdziły na przykład to, o czym mówiliśmy w grudniu 2012 r. na konferencji poświęconej sprawnemu zarządzaniu państwem – że rząd Donalda Tuska nie sprawuje w Polsce realnie władzy, nie rządzi Polską, nie realizuje określonych polityk sektorowych, nie używa władzy w pozytywnym sensie tego słowa, dla zmieniania na lepsze naszej rzeczywistości, lecz jedynie władzę dzierży, utrzymuje, i to utrzymuje za wszelką cenę, i że – w konsekwencji – nie rozwiązuje problemów Polaków, a zajmuje się głównie tymi problemami, które sam sobie stwarza, przede wszystkim sposobem i stylem swego funkcjonowania. A władzy swej używa jedynie w tym znaczeniu, że wykorzystuje ją do utrzymywania się przy niej…
Dlaczego obecny polski rząd nie używa władzy dla dobra społeczeństwa? Z dwóch powodów, o których wyraźnie słyszymy w nagranych rozmowach: po pierwsze dlatego, że nie chce rządzić dla społeczeństwa, po drugie, bo rządzić skutecznie nie może! (dodałbym jeszcze trzeci powód – brak umiejętności rządzenia, co też przecież można wywieść pośrednio z rzeczonych nagrań). […]

Pogarda dla demokracji

Taśmy prawdy, które wstrząsnęły Polską, w ciągu ostatnich tygodni ujawniły jednoznacznie, że największym problemem Polski dzisiejszej jest wielka pustka. Wielka pustka w tym miejscu, gdzie potrzebne jest polskie państwo zarządzane przez kompetentny i uczciwy rząd. Gdzie potrzebna jest dobra władza. Obecny rząd skupia się wyłącznie na utrzymaniu władzy i zapewnieniu sobie przywilejów, nie ma kompetencji ani chęci, by podjąć się ciężkiej pracy dla Polski.
Ale taśmy prawdy ujawniły również jeszcze jedną porażającą cechę tej władzy, która w normalnej demokracji zmusiłaby ją do natychmiastowej dymisji. Dowiedzieliśmy się bowiem, jak bardzo gardzi ona Polską, gardzi polskim społeczeństwem i ładem demokratycznym. Polski naród i podstawowa wartość współczesnej cywilizacji, jaką jest demokracja – to przedmiot niewybrednej, cynicznej pogardy ludzi tej władzy. Wielmożni Państwo wstydzą się owej „murzyńskości”, chcą wyrwać się z tego – przepraszam za cytat – „syfu” i zostać – znowu cytat – „dużymi misiami”, którym my, Polacy, mamy służyć jako wyrobnicy i robole: na kasie w markecie, na zmywaku w Londynie, na śmieciowych umowach w kraju. Za nic macie Państwo wartości demokratyczne, niezależne media czy prawa legalnej, reprezentującej miliony Polaków, opozycji politycznej, którą należy „dorżnąć” propagandowym cyrkiem w komisji śledczej! Za nic macie Państwo sprawiedliwe, demokratyczne wybory – skoro można do ich wygrania zaprząc konstytucyjnie niezależne instytucje finansowe, spółki Skarbu Państwa i wszystkich tych karmionych przez Waszą władzę „misiów” (a jak ci ostatni nie chcą „współpracować”, to można ich „jeszcze bardziej okraść” jak Pana Jakubasa). Za nic macie polskie prawo! Który to już raz z kolei, Panie Premierze, będzie Pan wyliczał swoje kolejne zwycięstwo wyborcze dzięki takim oszustwom? Będzie Pan mówił, że nie ma z kim przegrać, mając monopol na propagandę w głównych, „zaprzyjaźnionych” mediach czy usłużną Państwową Komisję Wyborczą, która umywa ręce wobec „programowego” spotu rządu w trakcie kampanii wyborczej, ale gani taki spot, gdy jest to materiał programowy opozycji pokazywany przed kampanią… Będzie Pan znowu, wraz z innymi najwyższymi osobami w państwie, łamał artykuł 250 Kodeksu karnego, który zabrania (notabene pod groźbą znacznie wyższej kary niż kara za nielegalne podsłuchiwanie!) powstrzymywania od głosowania osób, które są wobec Pana w stosunku zależności, jak miało to miejsce w kampanii referendalnej w Warszawie? I między innymi także dlatego, że takimi właśnie działaniami, w imię doraźnych celów politycznych, wyborczych, w imię utrzymania władzy dla samej władzy, Pana ekipa i Pan osobiście niszczycie mechanizmy polskiej demokracji, powinien Pan natychmiast przestać być polskim premierem. To nie jest nic osobistego. To jest kwestia wartości, które są ponad Panem, ponad mną i ponad wszystkimi na tej sali i w tym budynku [czyli Sejmie]. Jeżeli demokracja dla nas wszystkich jest wartością nadrzędną, to powinien Pan natychmiast przestać być polskim premierem.

Darwinizm społeczny PO


Na taśmach prawdy zapisany jest język. Ten język jest także swoistym dowodem w sprawie. Nauki społeczne mówią, że język, jakim posługują się członkowie danej grupy społecznej, ujawnia mechanizmy, reguły i normy w tej grupie obowiązujące. „Język rozmówców pokazuje – pisze socjolog, odnosząc się do afery taśmowej – że jest to władza (władza obecnego rządu – przyp. P.G.) z ducha przeciwna ładowi demokratycznemu”. Bo „demos”, lud polski, jest tu przedmiotem pogardy! Taśmy ujawniają demokrację fasadową – za fasadą procedur i propagandy ukrywającą „brudną wspólnotę”, sieć nieformalnych powiązań ludzi władzy i ich zaplecza, grupę „zblatowaną” wokół wzajemnych świadczeń i grupowego interesu, którego realizacja odbywa się kosztem dobra publicznego, a w wypadku obecnego rządu – także kosztem wartości demokratycznych. Ale – jak zauważył Andrzej Zybertowicz – taśmy prawdy ukazały nam również tyleż charakterystyczną, co przerażającą, darwinowską wizję świata społecznego, podzielaną i praktykowaną przez obecnie rządzących. A darwinizm społeczny to brutalne deptanie i unicestwianie słabszych. I jest z ducha niezgodny z przesłaniem chrześcijaństwa czy solidarności społecznej
/.../


Autor: Piotr Gliński

Pozostało 51% treści.

Chcesz przeczytać artykuł do końca? Wyślij SMS i wprowadź kod lub wykup prenumeratę i zaloguj się.

za: http://gpcodziennie.pl/31589-zmiana-zlego-rzadu-tonormalne-prawo-opozycji-ispoleczenstwa.html#.U8OkwbF_0a8

zob. też:http://niezalezna.pl/57478-tylko-u-nas-cale-przemowienie-prof-piotra-glinskiego-o-tasmach-mediach-i-tusku

Copyright © 2017. All Rights Reserved.