Oświadczenia dziennikarzy w sprawie aresztowania Grzegorza BraunaOświadczenie ZG SDP w sprawie aresztowania Grzegorza Brauna


Drastyczne i zupełnie niezrozumiałe nagłe aresztowanie Grzegorza Brauna w czasie ciągącego się już przez lata postępowania budzi zdecydowany protest. Jako Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich czujemy się w tej sytuacji solidarni z wybitnym twórcą filmowcem - publicystą, człowiekiem sfery kultury.

Apelujemy o natychmiastowe uwolnienie go i prowadzenie sprawy zgodnie z zachowaniem standardów cywilizacji łacińskiej.


Za Zarząd Główny Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich:

Stefan Truszczyński - Sekretarz Generalny SDP

Jadwiga Chmielowska -  Skarbnik ZG SDP

za: http://www.sdp.pl/informacje/10054,oswiadczenie-zg-sdp-w-sprawie-aresztowania-grzegorza-brauna,1406915590***

W obronie aresztowanego reż. Grzegorza Brauna - O Ś W I A D C Z E N I E Oddziału TV KSD

O Ś W I A D C Z E N I E Oddziału TV  Katolickiego Stowarzyszenia Dziennikarzy w obronie aresztowanego reż. Grzegorza Brauna

Zastosowanie tak drastycznych środków, jak areszt i przeszukanie mieszkania, wobec znanego dziennikarza i reżysera Grzegorza Brauna należy - według Oddz. TV Katolickiego Stowarzyszenia Dziennikarzy - traktować jako próbę zastraszenia niezależnego środowiska dziennikarskiego, telewizyjnego. Areszt jest najgorszą, odziedziczoną po komuniźmie metodą łamania ludzi. Wiele wskazuje na to, że  działania te stosują nadal funkcjonariusze państwowi o rodowodzie postkomunistycznym, przyzwyczajeni do „dawania nauczki” wszystkim niepokornym.

Solidaryzujemy się z człowiekiem, bez którego zdolności i odwagi, narodowe życie społeczne i kulturowe byłoby  uboższe. Jakiekolwiek działania przemocowe wymierzane przeciwko takim, odważnie wypowiadającym prawdę twórcom, powinny być traktowane jako uderzające  w fundament mentalny narodu.  Apelujemy o  natychmiastowe zwolnienie  reż. Grzegorza Brauna oraz pociągnięcie do odpowiedzialności osób, które zastosowały wobec niego tak drastyczne środki.

Za Zarząd Oddziału Telewizyjnego KSD
Marcin Maruszak

Warszawa, 3.08.2014r.

za:http://www.ksd.media.pl/aktualnosci/2331-w-obronie-aresztowanego-rez-grzegorza-brauna-o-s-w-i-a-d-c-z-e-n-i-e-oddzialu-tv-ksd