Janusz Wojciechowski-PSL – partia pychy i arogancji

W 2016 r. obywatele UE uzyskają prawo nieograniczonego nabywania polskiej ziemi. Jeśli nie zaostrzy się zasad obrotu ziemią, grozi nam masowy, spekulacyjny wykup polskiej ziemi rolnej. Biedni polscy rolnicy nie będą mieli szans w konkurencji z zagranicznym kapitałem spekulacyjnym, traktującym zakup polskiej ziemi jako lokatę.

więcej:niezalezna.pl/60811-psl-partia-pychy-i-arogancji