Życzenia Arcybiskupa Metropolity Łódzkiego dla Archidiecezjan na Boże Narodzenie 2014 rokuArchidiecezjanie!

Jak co roku pełni radości, wewnętrznego przejęcia i wzruszenia zbliżamy się do betlejemskiej groty. Od żłóbka, do którego została złożona Boża Dziecina, dochodzi nas Jej płacz. „Płacze z zimna, nie dała Mu Matusia sukienki...”. Ale my radujemy się z tego płaczu. Dzieciątko Boże przyszło na świat! Syn nam się narodził! Płacze, więc jest jednym z nas. Patrząc na Dzieciątko Jezus, z wielkim zadziwieniem powtarzamy słowa: „Oto Człowiek!”.

Betlejemska grota uczy o miłości Boga Ojca do ludzi. Uczy nas także, co znaczy być dzieckiem, otoczonym miłością matki i odpowiedzialnym zatroskaniem ojca. Uczy nas, co znaczy rodzina. Uczy, co znaczy być człowiekiem stworzonym na obraz i podobieństwo Boże jako kobieta i mężczyzna. Uczy nas tego, co najpiękniejsze i najszlachetniejsze w człowieku – miłości.

Na Święta Bożego Narodzenia przyjmijcie, Najdrożsi Siostry i Bracia, serdeczne życzenia pokoju i radości. Niech spełnią się słowa modlitwy zawartej w kolędzie: „Podnieś rękę, Boże Dziecię, błogosław Ojczyznę miłą”. Niech Boże błogosławieństwo spocznie na Was, na Waszych domach i Waszych Rodzinach.

Zjednoczony z Wami w Bożonarodzeniowej radości

Marek Jędraszewski

Arcybiskup Metropolita Łódzki

za:archidiecezja.lodz.pl/new/?news_id=7e0218a831622456b7948c32c4801235