Organizacje aborcyjne bez dotacji

W USA Republikanie chcą prawnie zakazać dotacji na rzecz organizacji proaborcyjnych takich jak Planned Parenthood.

To efekt opublikowania serii nagrań z członkami władz Planned Parenthood, z których wynika, że oferuje ona organy z zabijanych podczas aborcji dzieci na sprzedaż....


Pełna treść artykułu dostępna na stronie:

http://wp.naszdziennik.pl/2015-07-31/219779,organizacje-aborcyjne-bez-dotacji.html