Makulatura na Misje

SANOK

UWAGA!
Należy się upewnić, czy zbiórka jest kontynuowana.
7.04.2016r.
Zob. też komunikat: http://www.katolickie.media.pl/publikacje/makulatura-na-misje

par. Najśw. Serca Pana Jezusa
ul. Lipińskiego 54
38-500 SANOK / Arch. przemyska /