Makulatura na Misje

CZĘSTOCHOWA

UWAGA!
Należy się upewnić, czy zbiórka jest kontynuowana.
7.04.2016r.
Zob. też komunikat: http://www.katolickie.media.pl/publikacje/makulatura-na-misje

Zbiórka: Parking parafii św. Apostołów Piotra i Pawła ul. Wręczycka 128/134. 42-210 Częstochowa-Lisini


Serdecznie dziękuję redakcji  katolickiego tygodnika NIEDZIELA  oraz redakcji radia FIAT i JASNA GÓRA za okazaną pomoc w nagłośnieniu akcji MAKULATURA NA MISJE -BUDUJEMY STUDNIE W SUDANIE POŁUDNIOWYM.!!!


II termin zbiórki ( w 2013 r.)makulatury na misje za nami...
Zebraliśmy w styczniu i lutym prawie 14 ton ,

Razem zebraliśmy już ponad 107 ton i przekazaliśmy na konto 31,2 tysiąca zł.!

34/ 362 92 23Pokój i dobro- S.Kreczko.
Szczęść Boże,

W kwietniu zebraliśmy ponad 14 ton makulatury
, tym sposobem na konto "naszej" studni przekazane zostało ponad 39 tyś. zł.

Razem zebraliśmy już 132 tony !!!

Z uściskami i darem modlitwy,
dziękujemy za życzliwe zaangażowanie się  wszystkich pomocników i przynoszących te "nic nie warte papierzyska", które przemienione w wodę stają się jak krople, które drążą skały ... i wytryska życiodajna woda...

Niech  POKÓJ I DOBRO zamieszka w Waszych sercach -  Stefania Kreczko.

 

*

Szczęść Boże,

W czerwcu br.zebraliśmy ponad 15  ton makulatury
, tym sposobem na konto "naszej" studni przekazane zostało ponad 45,9 tyś. zł. tzn. na całą studnię!!! Wielka radość niech zagości w naszych sercach i daru czynienia dobra bliźniemu!
Razem zebraliśmy już ponad 155 ton !

Z darem modlitwy,
dziękujemy za życzliwe zaangażowanie się  wszystkich pomocników i przynoszących te "nic nie warte papierzyska", które przemienione w wodę stają się jak krople, które drążą skały ... i wytryska życiodajna woda...
dla akcji  Makulatura na misje -budujemy studnie w Sudanie Południowym!
Niech  POKÓJ I DOBRO zamieszka w Waszych sercach

-  w imieniu FZŚ Stefania Kreczko.

*

Szczęść Boże,

Przez lipiec, sierpień i wrzesień  br.zebraliśmy prawie 31  ton makulatury, tym sposobem na konto "naszej" II studni przekazane zostało 9 tyś. zł. Razem zebraliśmy już ponad 186 ton !
Wielka radość niech zagości w naszych sercach i daru czynienia dobra bliźniemu!

Z darem modlitwy,
dziękujemy za życzliwe zaangażowanie się  wszystkich pomocników i przynoszących te "nic nie warte papierzyska", które przemienione w wodę stają się jak krople, które drążą skały ... i wytryska życiodajna woda...
dla akcji  Makulatura na misje -budujemy studnie w Sudanie Południowym!

Niech  POKÓJ I DOBRO zamieszka w Waszych sercach -  w imieniu FZŚ Stefania Kreczko.

***
Oto pierwszy efekt zbiorki: Studnia w TaliTALI. Misja, na której pracują OO Kombonianie,  a należy do diecezji Dżuba.  O. Markus Koerber pisze: „Potrzeba studni w wielu miejscach Sudanu Południowego jest oczywista. My pracujemy pomiędzy ludźmi Mundari, którzy są plemieniem pasterskim  pół-koczowniczym na północny -zachód  od Dżuby, stolicy kraju. W tym momencie jesteśmy odcięci od świata poprzez ulewne deszcze i złe drogi. Połączenie poprzez telefony komórkowe jest niemożliwe. Tylko poprzez połączenie satelitarne jest możliwa szybka komunikacja. Koszt jednej studni: to ok. 13 000 – 14 000 USD

Cena jest wysoka w porównaniu z innymi regionami, ponieważ jest to teren odległy i brak dróg. Możemy robić odwierty tylko w porze suchej, od stycznia do marca.

Więcej na:www.combonisouthsudan.org

***

W październiku br.zebraliśmy prawie całe 8  ton makulatury, razem zebraliśmy już ok. 195 ton Kontynuujemy zbiórkę na  drugą studnię!
Tymczasem jest to  suma 11.100 zł.

Z darem modlitwy,
dziękujemy za życzliwe zaangażowanie się  wszystkich pomocników i przynoszących te "nic nie warte papierzyska", które przemienione w wodę stają się jak krople, które drążą skały ... i wytryska życiodajna woda...
dla akcji  Makulatura na misje -budujemy studnie w Sudanie Południowym Niech  POKÓJ I DOBRO zamieszka w Waszych sercach -  w imieniu FZŚ Stefania Kreczko.

***

Szczęść Boże,
Dziękujemy ks.Kazimierzowi  oraz wszystkim zaangażowanym z KSD za życzliwość i serce...

W grudniu br.zebraliśmy 7  ton makulatury   tj. łącznie  ok. 214 ton
Kontynuujemy zbiórkę na  drugą studnię!
Tymczasem jest to w sumie 16.100 zł.

Składamy najlepsze życzenia z okazji Świąt Bożego Narodzenia, niech
Dziecię Jezus błogosławi na każdy dzień, wniesie pokój i radość do
Waszych serc, rodzin, pracy...i służby drugiemu człowiekowi, wszędzie
gdzie go jeszcze brakuje, Niepokalana Dziewica Maryja wyprasza
potrzebne łaski sił ciała i ducha, a święty Józef niech nieustannie
czuwa nad każdym domowym ogniskiem -

w imieniu FZŚ Stefania  Kreczko.
Częstochowa

***

TERMINY ZBIÓREK W 2014 ROKU:

Styczeń       24 - 25    

Luty            21 - 22     

Marzec        28 - 29     

Kwiecień     25 - 26     

Maj             30 - 31    

Czerwiec     27 - 28  

Lipiec          25 - 26

Sierpień       29 - 30

Wrzesień     26 - 27

Październik 24 - 25

Listopad      28 - 29

Grudzień     19  - 20.      

Miejsce zbiórki jak dotychczas: parking przy kościele św.App. Piotra i Pawła w Częstochowie

/ dzielnica Lisiniec/, ul.Wręczycka 128, od godz.8 do 17.

Serdecznie pozdrawiam Szczęść Boże! POKÓJ I DOBRO! Stefania Kreczko.

***


Szczęść Boże,
Dziękujemy Wszystkim  za nagłośnienie naszej akcji...

W styczniu br.( przy siarczystym mrozie !!!) zebraliśmy ponad 9 ton  makulatury, tj. na II studnię ponad 70 ton,a łącznie  ponad 223 tony!
Kontynuujemy zbiórkę na  drugą studnię!
Tymczasem jest to suma 18.800 zł.
Z darem modlitwy,
dziękujemy za życzliwe zaangażowanie się  Wszystkich...
Niech  POKÓJ I DOBRO zamieszka w Waszych sercach -
imieniu FZŚ Stefania  Kreczko.

***Szczęść Boże, Kochani,
Dziękujemy Wszystkim  za nagłośnienie naszej akcji...
Cóż byśmy bez WAS zrobili !?
W lutym br. zebraliśmy  9,5 tony makulatury,
tj. na II studnię ponad 79 ton,a łącznie  ok. 233 tony!
Kontynuujemy zbiórkę na  drugą studnię!
Tymczasem jest to suma 21.600 zł.


Z darem modlitwy,
dziękujemy za życzliwe zaangażowanie się  Wszystkich...
Niech  POKÓJ I DOBRO zamieszka w Waszych sercach -
w imieniu FZŚ Stefania  Kreczko.


***

Szczęść Boże, Kochani,
Dziękujemy z całego serca, Wszystkim ...., za nagłośnienie naszej akcji...

W marcu br. zebraliśmy  prawie 16  ton!!! makulatury,
TO NOWY REKORD w I miesiącu trzeciego roku zbierania,( poprzedni ok.14 t.) Aktualnie przyczynili się do tego:
pan Antoni  z gminy Koszęcin, który zainicjował tę AKCJĘ w swoim środowisku,  P.T. Ks.Proboszcz z parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa, który ogłasza zbiórkę!!
oraz Właściciele środka transportu, który przywozi to do nas.

Mamy więc na II studnię prawie 95 ton, a łącznie  ok. 249 ton!
Kontynuujemy zbiórkę na  drugą studnię!
Tymczasem jest to suma 26.400 zł.

To niepojęte jak wielkie rzeczy czyni PAN!!! A  my słudzy nieużyteczni mamy w tym jakiś udział!

Z darem modlitwy,
dziękujemy za życzliwe zaangażowanie się  Wszystkich...
Niech  POKÓJ I DOBRO zamieszka w Waszych sercach -
w imieniu FZŚ Stefania  Kreczko.

***

W kwietniu br. zebraliśmy  ponad 12  ton!!! makulatury,

Mamy więc na II studnię prawie 117 ton.
Kontynuujemy zbiórkę na  drugą studnię!
Tymczasem jest to suma 30 000 zł.


Z darem modlitwy,
dziękujemy za życzliwe zaangażowanie się  Wszystkich...
Niech  POKÓJ I DOBRO zamieszka w Waszych sercach -
w imieniu FZŚ Stefania  Kreczko.

***

Szczęść Boże,
Dziękujemy z całego serca, Wszystkim .... za nagłośnienie naszej akcji...
Cóż byśmy bez WAS zrobili !?
W lipcu br. zebraliśmy  ponad 9  ton! makulatury,

Mamy więc na II studnię prawie 142 ton,
Kontynuujemy zbiórkę na  drugą studnię!
Tymczasem jest to suma 37 500 zł.


Z darem modlitwy,
dziękujemy za życzliwe zaangażowanie się  Wszystkich...
Niech  POKÓJ I DOBRO zamieszka w Waszych sercach -
w imieniu FZŚ Stefania  Kreczko.

***

Szczęść Boże,

Dziękujemy z całego serca, Wszystkim, za nagłośnienie naszej akcji...

W sierpniu br. zebraliśmy  ponad 11 ton! makulatury,

Mamy więc na II studnię prawie 153 tony,
Kontynuujemy zbiórkę na  drugą studnię!
Tymczasem jest to suma 40 500 zł.

SZUKAMY chętnych OSÓB z CZĘSTOCHOWSKICH  PARAFII, którzy chcieliby podjąć obowiązek czuwania nad
zbiórką   makulatury na misje w swojej parafii... jak do nich dotrzeć? jak zachęcić?
Takie rozwiązanie ma swoje zalety:
przynoszący makulaturę mieliby zdecydowanie bliżej,
skoro bliżej, to znajdą się osoby, które do tej pory nie włączyły się w tę akcję,
to oznacza, że będzie więcej makulatury,
tzn.że świadomość i chęć pomocy ludziom nie mającym wody wzrasta...itd....
a w Częstochowie na Lisińcu nie byłoby korków na parkingu ani brakujących kontenerów!

Z darem modlitwy,
dziękujemy za życzliwe zaangażowanie się  Wszystkich...
Niech  POKÓJ I DOBRO zamieszka w Waszych sercach -
w imieniu FZŚ Stefania  Kreczko.

***

MAMY II STUDNIĘ ze zbiorki makulatury na misje

W październiku  br. zebraliśmy  ponad 10 ton makulatury, mamy więc na II studnię prawie 173 tony, co dało całą sumę 45.000 zł !!!
Studnia będzie miała imię: Św. App. Piotra i Pawła!

WSZYSTKIM  bardzo dziękujemy!
Życzymy błogosławionego 2015 r. Pokój i Dobro! w imieniu FZŚ S.Kreczko.