Makulatura na Misje

PRUSZKÓW


UWAGA!
Należy się upewnić, czy zbiórka jest kontynuowana.
7.04.2016r.
Zob. też komunikat: http://www.katolickie.media.pl/publikacje/makulatura-na-misje

par. pw. św. Kazimierza
ul. J. Kraszewskiego 23
05-800 Pruszków

Zbiórki ogłaszane okresowo.


2. par. pw. św. Józefa
ul. Helenowska 3
05-804 Pruszków

Zbiórki ogłaszane okresowo.