Makulatura na Misje

PŁOCK

UWAGA!
Należy się upewnić, czy zbiórka jest kontynuowana.
7.04.2016r.
Zob. też komunikat: http://www.katolickie.media.pl/publikacje/makulatura-na-misje

Zbiorki w 2014r.
Miejsce: Kontener na placu przy kościele św. Stanisława Kostki ul. S. Jachowicza 4 (Stanisławówka)