Makulatura na Misje

TUREK


UWAGA!
Należy się upewnić, czy zbiórka jest kontynuowana.
7.04.2016r.
Zob. też komunikat: http://www.katolickie.media.pl/publikacje/makulatura-na-misje


Turek zaprasza okolice do wzięcia udziału w pięknej akcji zainicjowanej przez  Katolickie Stowarzyszenie Dziennikarzy - Oddział Łódzki „MAKULATURA NA MISJE ”.

Miejsce zbiórki makulatury:

Parking przy kościele

Św. Barbary w Turku

ul. Skwer Jana Pawła II

62-700 Turek

(brama od strony ul. Wyszyńskiego)

Do tej pory udało nam się zebrać 30 ton 130 kg.

Członek grupy charytatywnej - Teresa Drzewiecka 501 668 058501 668 058


UWAGA!

Ponieważ otrzymujemy telefony z prośbą o wyjaśnienie sytuacji, czujemy się zobowiązani - jako patron medialny akcji - do przekazania (powtórzenia) informacji otrzymanej od dotychczasowego dystrybutora środków zebranych ze zbiórek na budowę studni w Sudanie Południowym:

Fundacja Nauki i Wychowania z dniem 15 listopada 2014r. zamknęła konto.

Z tego co nam wiadomo, czynione są starania o podpisanie umowy z nowym Podmiotem, który zechce podjąć i w sposób uformalniony kontynuować tą szlachetna akcję.

Sugerujemy - za licznymi głosami organizatorów zbiorki w poszczególnych miejscowościach -
aby pozostać przy formule "Makulatura na misje", bez jej ograniczania do budowy studni w Sudanie Południowy.

Wiadomo nam z otrzymywanych telefonów i e-maili, iż zbiórka w wielu miejscach jest nadal czyniona, a zebrane środki przeznaczane na różne szlachetne cele: wspomożenie katolickich misji nie tylko w Afryce, pomoc dzieciom z biednych rodzin w wypoczynku, itp.
To piękna kontynuacja uruchomionej wrażliwości na potrzeby bliźnich.

Na portalu jesteśmy gotowi zamieszczać informacje o zbiórkach w poszczególnych miejscowościach - no. ostatni komunikat Ojców Franciszkanów z Warszawy, z ul. Miodowej.

7 marca 2016r.