Wybudowane studnie w Sudanie Południowym.

1. Studnia w Tali - Częstochowy

TALI. Misja, na której pracują OO Kombonianie,  a należy do diecezji Dżuba.  O. Markus Koerber pisze: „Potrzeba studni w wielu miejscach Sudanu Południowego jest oczywista. My pracujemy pomiędzy ludźmi Mundari, którzy są plemieniem pasterskim  pół-koczowniczym na północny -zachód  od Dżuby, stolicy kraju. W tym momencie jesteśmy odcięci od świata poprzez ulewne deszcze i złe drogi. Połączenie poprzez telefony komórkowe jest niemożliwe. Tylko poprzez połączenie satelitarne jest możliwa szybka komunikacja. Koszt jednej studni: to ok. 13 000 – 14 000 USD

Cena jest wysoka w porównaniu z innymi regionami, ponieważ jest to teren odległy i brak dróg. Możemy robić odwierty tylko w porze suchej, od stycznia do marca.

Więcej na:www.combonisouthsudan.org
***
Drodzy,

o. Krzysztof Zębik, kombonianin, po powrocie z Sudanu Południowego
przygotował dwa krótkie filmy poświęcone studniom w KEJO-KEJi i TALI,
które zostały wybudowane w ramach akcji "makulatura na misje - pomagamy budować
studnie w Sudanie Południowym", zainicjowanej przez Katolickie Stowarzyszenie
Dziennikarzy - Oddział Łódzki.

To jest  potwierdzenie tego, że ta skromna inicjatywa jest możliwa i ma głęboki sens
i wymiar solidarności. Zbliża się kanonizacja  bł. Jana Pawła II. Może dla upamiętnienia
i uczczenia, a nade wszystko dla rozradowania Jana Pawła II - dokonajmy zrywu
i doprowadźmy do tego, że ludzie w Afryce będą mogli pić czystą wodę !

Bo ta forma apostolstwa  - "makulatura na misje - pomagamy budować studnie
w Sudanie Południowym" jest tak prosta i dostępna dla każdego.

Z darem modlitwy

ks. Kazimierz sdb

Płock, dnia 10 listopada 2013 r.
==================================
TALI  http://youtu.be/_jZuUJzo6OY
KAJO-KEJI http://youtu.be/HWjg9yft-_o