Wybudowane studnie w Sudanie Południowym.

5. Studnia w Leer - Diecezji Gliwickiej