Wybudowane studnie w Sudanie Południowym.

6. Studnia w Mundu - Kalisza