Materiały nadesłane

Łódź: Święto Chrztu Pańskiego

Parafia pw. Świętej Siostry Faustyny Kowalskiej obchodzi 25 – lecie. Proboszcz parafii ks. prał. Wiesław Potakowski pragnął, aby Rok Jubileuszowy oprzeć o rozważania sakramentów świętych. Na spotkania zaprosił małżonków, którzy tutaj zawarli sakrament małżeństwa, a w Święto Chrztu Pańskiego zaprosił parafian, którzy w tej świątyni przyjęli sakrament Chrztu świętego.

W wygłoszonej homilii podczas Mszy św. podkreślił – Chrzest święty jest fundamentem, który odkrywa przed nami drogę ku doskonałości, ku umacnianiu nas przez miłość Bożą w kolejnych znakach sakramentalnych. To niezwykły dar jaki otrzymujemy, dar Bożego Dziecieństwa. W sakramencie Chrztu świętego jesteśmy wszczepieni w Kościół i stajemy się Kościołem, wspólnotą. W dzisiejszą niedzielę na każdej Mszy św. rozważamy prawdę o chrzcie, bo wiąże się z Chrztem Chrystusa Pana. Przypominamy zobowiązania, które wypływają z łaski Chrztu świętego.

 Z wielkim wzruszeniem ks. proboszcz wspominał pierwszy chrzest jakiego udzielił w tej parafii. Była pierwsza niedziela maja, piękny słoneczny dzień. Nie było jeszcze świątyni, ale była niewielka szopka. Rodzice małego Sebastiana bardzo pragnęli, aby ich synek przyjął Chrzest święty w swojej parafii. - Dla mnie to było niezwykłe świadectwo tej rodziny. W każdą niedzielę uczestniczyli w Mszy św. - wspominał ks. Wiesław.

W parafii dużo czasu poświęcane jest na przygotowania do sakramentu Chrztu świętego.

Jest specjalnie wydana książeczka, którą przekazuje się rodzicom, potem rozmawia się z nimi, by mieli świadomość, jak wielki jest to dar naszego życia chrześcijańskiego. Jeśli nie ma chrztu, to nie możemy przystąpić do Pierwszej Komunii świętej, nie możemy też się spowiadać i przyjmować innych sakramentów.

Jadwiga Kamińska

za:lodz.niedziela.pl