Witamy serdecznie na stronie internetowej Oddziału Łódzkiego
Katolickiego Stowarzyszenia Dziennikarzy.

Mamy nadzieję, że ułatwimy Państwu docieranie do rzetelnej informacji. Tutaj chcemy prezentować wielkość oraz problemy naszego Kościoła, zagadnienia społeczne, cywilizacyjne, publikacje członków Stowarzyszenia, stanowiska w ważnych kwestiach. Nie będziemy konkurować w informacjach bieżących z innymi portalami (niektóre z nich wskazujemy w odnośnikach), natomiast gorąco zapraszamy do lektury wszystkich tekstów - ich aktualność znacznie przekracza czas prezentacji na stronie głównej. Zachęcamy do korzystania z odnośników: "Publikacje" i "Polecane". Mamy nadzieję na stały rozwój strony dzięki aktywnej współpracy użytkowników. Z góry dziękujemy za materiały, uwagi, propozycje.
Prosimy kierować je na adres: lodz@katolickie.media.pl

Publikacje członków OŁ KSD

Ks. dr Waldemar Kulbat - Religijność Austriaków

Ostatnio opublikowano dane na temat Kościoła w Austrii. W minionym roku/ 2009/ z liczącego 5,53 mln wiernych Kościoła katolickiego wystąpiło w sumie 53 216 osób, co stanowi 0,96 proc. katolików w tym kraju. Dla porównania rok wcześniej odnotowano 40 654 wystąpień. Natomiast Kościół przyjął 4650 nowych wiernych, podczas gdy w 2008 r. - 5450. Archidiecezja wiedeńska 1 stycznia 2010 r. liczyła 1 301 570 wiernych, o 1 proc. mniej niż rok temu. Na jej terenie wystąpiło 16 527 osób o 3593 więcej niż w 2008 r. Rzecznik archidiecezji wiedeńskiej Erich Leitenberger oświadczył, iż  wystąpienia z Kościoła mają obok indywidualnych motywów także inne, szersze przyczyny. „Gdy na nagłówki mediów dostają się negatywne informacje o Kościele, częściej z niego występuje ten, kto nigdy albo prawie nigdy nie zetknął się z życiem Kościoła i wyobcowuje się ze wspólnoty wiernych” – zaznaczył Leitenberger. Jednak to wyjaśnienie nie obejmuje wszystkich aspektów przyczyn kryzysu wiary niektórych wiernych. Obecnie, w zmieniającej się sytuacji społeczno-kulturowej mówi się, że Kościół znajduje się w kryzysie, gdyż same zmiany cywilizacyjne powodują jego rozkład. Jednak, czynnikiem nagminnie pomijanym okazuje się przemyślana strategia antykościelna. Szeroko nagłaśniana tolerancja dotyczy wszelkich religii i światopoglądów z wyjątkiem chrześcijaństwa, które jako jedyna religia spotyka się z agresją. Do atakowania wiary chrześcijańskiej stosuje się wyrafinowane metody i sposoby. Zapoznanie się z tym co pojawia się na ekranach telewizyjnych /np. idee przewodnie twórców kabaretowych, występy zespołów rockowych/, a także treść olbrzymiej części prasy, nie pozostawia miejsca na wątpliwości: mamy do czynienia z autentycznymi bluźnierstwami i profanacją a czasem nawet z propagandą satanizmu. Tego rodzaju sytuacja nie świadczy o istnieniu pluralizmu i wielokulturowości społeczeństwa, raczej jest dowodem istnienia  monopolu i manipulacji ze strony grup antychrześcijańskich. Kościół, który w rzeczywistości jest jedynym gwarantem prawdziwej wolności i zabezpieczeniem przed pojawieniem się nowego totalitaryzmu zostaje posądzony o zapędy inkwizytorskie oraz jest przedstawiany jako główne zagrożenie. Od wielu lat karykaturzyści usiłują ośmieszać wiarę chrześcijańską/ Np. Manfred Deix w czasopiśmie „Profil”/. Wystawiane są prowokacyjne w stosunku do wiary chrześcijańskiej sztuki teatralne, w kabaretach szydzi się z religii.  Na uwagę zasługuje przekraczanie zasad dobrego smaku i etyki dziennikarskiej w dziedzinie reklamy.  Poniżaniu i ośmieszaniu religii w mediach masowych przeciwstawiają się austriaccy biskupi. Ich zdaniem,  poniżanie treści wiary chrześcijańskiej oraz ośmieszanie symboli kościelnych i przedstawicieli hierarchii kościelnej w mediach masowych, jest niewątpliwie znakiem upadku kultury. Szacunek, którym otoczone są inne religie w Austrii, zdaniem biskupów, nie może być odmówiony chrześcijaństwu. W jednej z konferencji prasowych kard.  Christoph Schoenborn, ordynariusz Wiednia, stwierdził, że zasada wolności sztuki nie może być wykorzystywana do walki z zasadą wolności wyznawania religii. Szacunek dla przekonań i symboli religijnych jest problemem godności danego społeczeństwa. Także inni biskupi wzywają katolików a także wszystkich chrześcijan by nie pozwolili na ośmieszanie centralnych symboli wiary chrześcijańskiej. Jednak  katolicy reagując na antychrześcijańskie działania nie powinni naśladować swoich przeciwników ani co do stylu ani co do metody. W ostatnim czasie przedstawiciele austriackich środowisk ateistycznych, wolnomularskich oraz agnostycznych powołali Centralną Radę Bezwyznaniowców. Ma ona reprezentować poglądy tych wszystkich, którzy nie należą do Kościołów chrześcijańskich i nie utożsamiają się z poglądami ludzi wierzących. Jej zadaniem ma być oddziaływanie na wierzących, którzy nie są członkami żadnego z Kościołów. Centralna Rada Bezwyznaniowców - wzorem podobnych organizacji reprezentujących katolików, ewangelików, żydów czy muzułmanów będzie przekazywać opinii publicznej stanowisko osób nie identyfikujących się z żadną strukturą religijną. Antychrześcijańskie prowokacje są wywoływane w innych krajach, także i u nas. W sytuacji pluralizmu społeczno-kulturowego, w którym pewne procesy dokonują się spontanicznie, jak również w sytuacji zaprogramowanej manipulacji antyreligijnej, chrześcijanie są zobowiązani do szczególnej wierności i  odpowiedzialności za przekazane im dziedzictwo wiary.

Ks. Waldemar Kulbat

Copyright © 2017. All Rights Reserved.