Witamy serdecznie na stronie internetowej Oddziału Łódzkiego
Katolickiego Stowarzyszenia Dziennikarzy.

Mamy nadzieję, że ułatwimy Państwu docieranie do rzetelnej informacji. Tutaj chcemy prezentować wielkość oraz problemy naszego Kościoła, zagadnienia społeczne, cywilizacyjne, publikacje członków Stowarzyszenia, stanowiska w ważnych kwestiach. Nie będziemy konkurować w informacjach bieżących z innymi portalami (niektóre z nich wskazujemy w odnośnikach), natomiast gorąco zapraszamy do lektury wszystkich tekstów - ich aktualność znacznie przekracza czas prezentacji na stronie głównej. Zachęcamy do korzystania z odnośników: "Publikacje" i "Polecane". Mamy nadzieję na stały rozwój strony dzięki aktywnej współpracy użytkowników. Z góry dziękujemy za materiały, uwagi, propozycje.
Prosimy kierować je na adres: lodz@katolickie.media.pl

Publikacje członków OŁ KSD

Ks. dr Waldemar Kulbat-Nasze kościoły

Czy uświadamiamy sobie, jak bardzo powinniśmy być wdzięczni Panu Bogu, że żyjemy w kraju katolickim, gdzie wszystko nam dopomaga w naszym dążeniu do Boga? Jednym z takich dobrodziejstw jest obecność kościołów. Drogi naszych wiosek i miast prowadzą do kościołów. Kościoły są jakby kluczem do odczytania krajobrazu. Obecność kościołów nadaje właściwą formę i sens wszystkiemu: miastom, wioskom, lasom, polom, a przede wszystkim naszemu życiu. Thomas Merton pisze: „ Cały krajobraz zjednoczony w ten sposób przez świątynię Boga i jej sięgająca w niebo wieżę, zdaje się mówić: Oto jest sens wszystkich rzeczy stworzonych, zostałyśmy powołane do istnienia w tym celu, żeby pomagać ludziom we wznoszeniu się do Boga, w głoszeniu chwały bożej. Zostałyśmy stworzone, w całej naszej doskonałości, każda z nas według swojej własnej natury, a wszystkie wzajemnie sharmonizowane i uporządkowane, aby rozum człowieka i jego miłość mogły wpasować się w ten ostatni element, ten dany przez Boga klucz do zrozumienia znaczenia całości”. Dzięki temu mieszkańcy mogą żyć i zwracać swoje oczy i serca ku świątyni w której mieszka sakramentalny Chrystus. Pisze Merton: „Mówię wam wszystkim, także niewierzącym, że to właśnie ten sakrament, i tylko On, Chrystus żyjący pośród nas, ofiarowany przez nas, dla nas i z nami w czystej i wiecznej Ofierze, jedynie On utrzymuje ten świat i zachowuje nas wszystkich od natychmiastowego i całkowitego pogrążenia się w przepaści wiecznego unicestwienia. I z tego sakramentu płynie moc, moc światła i prawdy docierająca nawet do serc tych, którzy o Nim nie słyszeli i wydają się niezdolni do uwierzenia”. Niezwykły film „Pokuta” ukazujący dramat chrześcijan, których prześladowano i burzono im kościoły kończy przejmująca wypowiedź staruszki „Co to za droga, która nie prowadzi do kościoła?”

Copyright © 2017. All Rights Reserved.