Publikacje członków OŁ KSD

Ks. dr Waldemar Kulbat-Wiara - nauka

Einstein pisał: „Moja religia składa się z pokornego podziwu dla nieograniczonego, najwyższego Ducha, który objawia siebie samego w najdrobniejszym szczególe, możliwym do pojęcia naszym słabym i niedoskonałym umysłem.“

W czasach, kiedy obraz świata prezentowany w mediach coraz bardziej naznaczony jest ideologią i kwestionuje wiarę w Boga, jest ważne, aby chrześcijanie umieli bronić swojej wiary oraz „nadziei, która jest w nas“. Dlatego ważne jest poznanie tego problemu w opinii wybitnych myślicieli i uczonych. Znana jest wypowiedź A. Einsteina, że „Pan Bóg nie gra w kości”. Gdzie indziej Einstein pisał: „Moja religia składa się z pokornego podziwu dla nieograniczonego, najwyższego Ducha, który objawia siebie samego w najdrobniejszym szczególe, możliwym do pojęcia naszym słabym i niedoskonałym umysłem.“ Światowej sławy biolog Francis Collins pisze: „Ludzie naszych czasów, którzy wierzą w Boga, znajdują się w najlepszym towarzystwie wielu działających obecnie naukowców”. W wypowiedzi dla CNN Collins powiedział: „Jako dyrektor „Human Genome Project“ instruowałem cały sztab badaczy, jak odczytywać 3,2 biliony znaków ludzkiego genotypu, czyli naszą właściwą „instrukcję“ DNA. Jako wierzący chrześcijanin postrzegam DNA – molekuły informacji wszystkich żyjących istot – jako mowę Boga. Natomiast elegancję i złożoność naszych własnych ciał, jak również resztę natury, jako odbicie Bożego Planu. Odkryłem, że istnieje cudowna harmonia między komplementarnymi prawdami nauki i wiary. Bóg Biblii jest również Bogiem genotypu. Można Go odnaleźć zarówno w katedrze, jak i w laboratorium. Na drodze do odkrycia Bożego majestatycznego i wzniosłego stworzenia nauka może stać się nawet środkiem adoracji.“ Prof. Collins przewodniczył międzynarodowemu Zespołowi Badaczy, który w czerwcu 2000 roku odczytał cały ludzki genotyp.  Collins jest praktykującym chrześcijaninem oraz autorem niedawno wydanego bestselleru  - „Język Boga“/Francis S. Collins, Język Boga. Kod życia – nauka potwierdza wiarę, Warszawa 2008/.  Collins twórca jednego z największych w historii osiągnięć naukowych jest zarazem człowiekiem głębokiej wiary. We wspomnianej książce opowiada o swojej niezwykle głębokiej przemianie ze zdeklarowanego ateisty w człowieka o światopoglądzie chrześcijańskim, głęboko wierzącego w Stwórcę. Opowieść o tym jak godzi wiarę z odkryciami nauki jest niezmiernie inspirująca i fascynująca. Będąc niestrudzonym poszukiwaczem prawdy prof. Collins odkrył, że wiara i nauka są nie tylko ze sobą zgodne, ale wręcz się uzupełniają. Collins obala stereotypy o nieusuwalnym konflikcie między religią a nauką . Pokazuje także, że poznanie procesów ewolucyjnych nie tylko nie stanowi przeszkody na drodze do wiary, ale pozwala dostrzec, że Wszechświat ma o wiele bardzie złożoną i tajemniczą postać niż skłonni bylibyśmy sądzić. Dlatego należy się zgodzić z Ojcem św. Janem Pawłem II, który w encyklice „Fides et ratio” napisał: "Wiara i rozum są jak dwa skrzydła, na których duch ludzki unosi się ku kontemplacji prawdy. Sam Bóg zaszczepił w ludzkim sercu pragnienie poznania prawdy, którego ostatecznym celem jest poznanie Jego samego, aby człowiek — poznając Go i miłując — mógł dotrzeć także do pełnej prawdy o sobie".