Witamy serdecznie na stronie internetowej Oddziału Łódzkiego
Katolickiego Stowarzyszenia Dziennikarzy.

Mamy nadzieję, że ułatwimy Państwu docieranie do rzetelnej informacji. Tutaj chcemy prezentować wielkość oraz problemy naszego Kościoła, zagadnienia społeczne, cywilizacyjne, publikacje członków Stowarzyszenia, stanowiska w ważnych kwestiach. Nie będziemy konkurować w informacjach bieżących z innymi portalami (niektóre z nich wskazujemy w odnośnikach), natomiast gorąco zapraszamy do lektury wszystkich tekstów - ich aktualność znacznie przekracza czas prezentacji na stronie głównej. Zachęcamy do korzystania z odnośników: "Publikacje" i "Polecane". Mamy nadzieję na stały rozwój strony dzięki aktywnej współpracy użytkowników. Z góry dziękujemy za materiały, uwagi, propozycje.
Prosimy kierować je na adres: lodz@katolickie.media.pl

Publikacje członków OŁ KSD

Grzegorz B. Bednarek - Wilamów.Parafia p.w. patronów Polski św. Wojciecha i św. Stanisława. Historia parafii

Udokumentowane początki wilamowskiej parafii katolickiej należącej do Dekanatu Uniejowskiego diecezji Włocławskiej   sięgają XV wieku i związane są z czasami jagiellońskimi. Pierwszym proboszczem tutejszej świątyni był poświadczony w kronikach  Piotr z i Iwnia, a pierwszy drewniany kościół powstał tu zapewne jako fundacja rodu szlacheckiego Wilamowskich, którzy byli dziedzicami tych dóbr. Historia osadnictwa i kultury materialnej środkowego Nadwarcia sięga swoimi korzeniami w czasy prehistoryczne, a najstarsze poświadczone archeologicznie ślady bytności człowieka odnalezione    zostały   w   okolicach     Góry św. Małgorzaty  i   datowane  są   na kilkadziesiąt tysięcy lat p.n.e.  W czasach neolitycznych po cofnięciu się lodowca na  tereny Doliny Berlińsko-Warszawskiej przywędrowały  plemiona rolniczo-myśliwskie, które osiedliły się na rozlewiskach Bzury i Neru, a ślady ich pobytu w tej okolicy pochodzą  sprzed 10 000 lat .

W epoce brązu istniały tu liczne kolonie osadnicze nazywane przez archeologów kulturą łużycką. Z tego okresu pochodzą  znaleziska archeologiczne z Wilamowa,  które w roku 1946 odkryli tu podczas swoich wykopalisk łódzcy naukowcy. Znaleziono tu wówczas liczne szczątki urn i popielnic grobowych oraz żelazne miecze datowane na lata 800-600 p.n.e.   Na przełomie er prowadził   tędy   ważny    szlak    handlowy  łączący  Bałtyk   z   Rzymem,   a    później z Bizancjum . Na początku pierwszego tysiąclecia tereny te zamieszkiwały plemiona przybyłe tu ze Skandynawii podczas wielkiej europejskiej wędrówki , która trwała do przyjścia na te tereny pierwszych Słowian. Z tamtych czasów najciekawszymi znaleziskami archeologicznymi poświadczającymi  ważną  rolę  tranzytową tych okolic jest brązowy ozdobny kocioł z czasów rzymskich z Biernacic oraz kamienne idole bóstw z Powiercia przypominajże kultowe  rzeźby celtyckie.

Jak możemy się jednak dowiedzieć z parafialnej broszury wydanej z okazji 100-lecia konsekracji tej świątyni   na obszarze dzisiejszej gminy znajdują ślady wczesnosłowiańskiej osady nie obronnej powstałej tu pomiędzy VI a wiekiem oraz osada nazywa  Grodziskiem. Po raz pierwszy wioska wymieniona jest  w dokumentach z roku 1232 za panowania piastowskiego księcia Władysława Odonica  i wynika z niej, że należała ona dóbr kasztelanii   w Lądzie nad Wartą. Jak się można domyślać leżała ona na ważnym  szlaku drogowym łączącym grody i klasztory w Lądzie z Łęczycą, która była stolicą tego regionu. Do dziś nawet w pobliżu Wilanowa funkcjonuje przeprawa promowa, która znajduje się zapewne w tym samym miejscu jak kilkaset lat temu. Po drugiej stronie Warty znajduje się natomiast miejscowość Koźmin, z której pochodził bł. Bogumił Leszczyc, jeden z pierwszych polskich świętych pustelników, który pod koniec swojego życia w pobliskim Dobrowie miał swoją pustelnię.

W XVI wieku Wilamów był wsią kościelną i szlacheckim folwarkiem, a według lokalnej legendy , fundatorką kolejnego kościoła w tym miejscu była królowa Bona Sforza. Losy kolejnych drewnianych kościołów najczęściej kończyły się pożarami. Tak też miało miejsce w roku1807 kiedy tutejszy kościół spłonął a jego odbudowę finansował sędzia sieradzki Józef Załustowski, a później jego syn Leon.
W roku 1894 z fundacji dziedzica Stanisława Pieczyńskiego  oraz władz duchownych Diecezji Włocławskiej zaczęto wznosić obecny kościół, którego uroczysta konsekracja miała miejsce 24 kwietnia 1909 roku w obecności biskupa włocławskiego M.Zdzitowieckego. Dzisiejszy kościół  jest budowlą XX wieczną utrzymaną jednak w stylu neogotyckim, wzniesioną z wapienia nazywanego „kamieniem rożniatowskim”. Jest to naprawdę okazała kamienna i piękna w swej architektonicznej formie budowla sakralna. W jej wnętrzu znajdują się też ciekawe zabytki w postaci XVIII wiecznego obrazu Matki Bożej Wilamowskiej, który słynie okolicy z licznych łask i próśb modlitewnych. W ołtarzach znajdują się figury św. Piotra i Pawła, św. Rocha, św. Wawrzyńca oraz patronów świątyni i Polski św. Wojciecha i św. Stanisława Szczepanowskiego. Wnętrze kościoła jest pokryte polichromiami krakowskich artystów ze szkoły słynnego polskiego malarza Mehoffera. Kościół ozdabiają trzy dzwony  noszące imiona patronów świątyni i śp. Jana Pawła II- czyli  Karola Wojtyły.Przed kościołem znajduje się modlitewna kaplica nazywana Grotą z Loudr poświęcona przez ordynariusza Diecezji Włocławskiej   bp. Wiesława Meringa, a na parafialnym cmentarzu pochowani są między innymi polscy powstańcy z 1863 roku oraz budowniczy tutejszego kościoła ks. Paweł Romanowski.

Zagadkową ciekawostką jest tu natomiast XIII-wieczna romańska chrzcielnica pochodzenia gotlandzkiego zdobiona bogato płaskorzeźbami. W całej Polsce zachowało się bowiem kilka takich zabytków m.in. w Górsku pod Toruniem, w Grudziądzu, w Chełmnie i w Szczecinie. Jej tajemnica polega natomiast na tym,że nikt nie wie jak się ona w maleńkim kościółku w Wilamowie w zawierusze dziejów ostatnich kilkuset lat znalazła i kto, kiedy i dlaczego  ją tu przywiózł.

Na zakończenie warto jedynie dodać, że kilkanaście kilometrów od Wilamowa na  wschód znajduje się sanktuarium św. Faustyny Kowalskiej, która w pobliskim Świnicom Warckim w maleńkim Głogowcu przyszła na świat. .   

Foto:Autor

Artykuł powstał w autorskim cyklu wydawniczym  promującym na stronie internetowej OŁ KSD ciekawe katolickie zabytki sakralne związane z historią Polski  i jest fragmentem przygotowywanego przez autora do druku przewodnika po jej najstarszych zabytkach

Wszelkie prawa autorskie i wydawnicze zastrzeżone. Wszelkiego rodzaju reprodukowanie tekstów i zdjęć oraz tytułu serii bez pisemnej zgody autora i wydawcy jest traktowane jako naruszenie praw autorskich łącznie z konsekwencjami prawnymi przewidzianymi w  Ustawie  o    prawie   autorskim i prawach pokrewnych / Dz. U. nr 24 z 23.02. 1994 r. poz.8/

Copyright G.B. Bednarek, 2017


Copyright © 2017. All Rights Reserved.