Witamy serdecznie na stronie internetowej Oddziału Łódzkiego
Katolickiego Stowarzyszenia Dziennikarzy.

Mamy nadzieję, że ułatwimy Państwu docieranie do rzetelnej informacji. Tutaj chcemy prezentować wielkość oraz problemy naszego Kościoła, zagadnienia społeczne, cywilizacyjne, publikacje członków Stowarzyszenia, stanowiska w ważnych kwestiach. Nie będziemy konkurować w informacjach bieżących z innymi portalami (niektóre z nich wskazujemy w odnośnikach), natomiast gorąco zapraszamy do lektury wszystkich tekstów - ich aktualność znacznie przekracza czas prezentacji na stronie głównej. Zachęcamy do korzystania z odnośników: "Publikacje" i "Polecane". Mamy nadzieję na stały rozwój strony dzięki aktywnej współpracy użytkowników. Z góry dziękujemy za materiały, uwagi, propozycje.
Prosimy kierować je na adres: lodz@katolickie.media.pl

Publikacje członków OŁ KSD

Jadwiga Kamińska - Niezwykły koncertDużym wydarzeniem kulturalnym w parafii p.w. św. Apostołów Piotra i Pawła w Łodzi było drugie prawykonanie Stabat Mater Cezarego Kurowskiego. Stabat Mater to pochodzący z początku XIII wieku jeden z najsłynniejszych łacińskich hymnów. Opisuje on scenę rozpaczy Matki Boskiej pod krzyżem, skłaniając do refleksji nad jej cierpieniem, ma być źródłem współczucia, empatii i utożsamienia z Ukrzyżowanym. Tekstem tym w całej historii muzyki posłużyło się już około 600 kompozytorów

- Nie jest to utwór o pięknie. Jest to kompozycja o śmierci, o frustracji, ale także o czysto ludzkich pobudkach takich jak gniew, braku zgody na to co się wydarzyło i właśnie taki utwór chciałem napisać – powiedział Kompozytor.

Cezary Kurowski jest łodzianinem, w tym mieście mieszka i pracuje. Sam uczył się
kompozycji. W twórczości kieruje się chęcią przekazania emocji i nastrojów, wynikających z treści pozamuzycznych. Nie lubi stosowania standardów i rozwiązań konwencjonalnych. Często zestawia różne, nawet kontrastujące ze sobą elementy i koncepcje dźwiękowe. Wypracował niepowtarzalny styl i język muzyczny o charakterystycznej harmonii, fakturze i barwie. Stara się nie kopiować innych twórców, ale też powraca do czasów swoich dawnych mistrzów, kiedy muzyka powstawała w sposób klasyczny – na pięciolinii. Zależy mu na naturalnym wykorzystaniu charakterystyki poszczególnych instrumentów.

Napięcie i dramatyzm Stabat Mater buduje m.in. opozycja ruchliwej koloraturowej partii kontraltu, lekkości oboju i bardziej statycznego i spokojnego akompaniamentu chóru.
Dzieło wykonał Chór Canto Alegre, Olga Maroszek solistka Teatru Wielkiego, Marta Pacholczyk obój pod dyrekcją Eweliny Bień.

Wykonanie Stabat Mater poprzedził koncert pasyjny. Zgromadzona w świątyni publiczność usłyszała m.in. Gaude Mater Polonia, Miserere Antonio Lottiego, Alleluja Romualda Twardowskiego, Ave Maria Franza Biebla.

Chór Canto Alegre, działający obecnie przy Stowarzyszeniu śpiewaczym o tej samej nazwie, istnieje od 2010 roku. Od początku istnienia chór regularnie prezentuje słuchaczom różnorodne programy, od muzyki rozrywkowej, przez muzykę z różnych regionów Europy, utwory sakralne, kolędy, aż po muzykę klasyczną wielkich kompozytorów, takich jak Mozart czy Vivaldi. Canto Alegre usłyszeć można zarówno w kameralnych koncertach a capella, jak i w wielkich salach koncertowych z towarzyszeniem orkiestry symfonicznej. Canto Alegre to grupa osób, które spotykają się ze względu na swoje umiłowanie muzyki, na radość, jaką daje im śpiewanie i na potrzebę dzielenia jej z innymi.
Chór Canto Alegre pod dyrekcją Jana Kondratowicza wykonał także „Totus Tuus” Henryka Góreckiego oraz „O ziemio polska”, utwory do których słowa napisał św. Jan Paweł II.
Artystom za wspaniałe przeżycia podziękował ks. kan. Wiesław Kamiński proboszcz parafii, a publiczność nagrodziła brawami na stojąco.

Tekst:  Jadwiga Kamińska
Foto:  Marek Kamiński

Copyright © 2017. All Rights Reserved.