Witamy serdecznie na stronie internetowej Oddziału Łódzkiego
Katolickiego Stowarzyszenia Dziennikarzy.

Mamy nadzieję, że ułatwimy Państwu docieranie do rzetelnej informacji. Tutaj chcemy prezentować wielkość oraz problemy naszego Kościoła, zagadnienia społeczne, cywilizacyjne, publikacje członków Stowarzyszenia, stanowiska w ważnych kwestiach. Nie będziemy konkurować w informacjach bieżących z innymi portalami (niektóre z nich wskazujemy w odnośnikach), natomiast gorąco zapraszamy do lektury wszystkich tekstów - ich aktualność znacznie przekracza czas prezentacji na stronie głównej. Zachęcamy do korzystania z odnośników: "Publikacje" i "Polecane". Mamy nadzieję na stały rozwój strony dzięki aktywnej współpracy użytkowników. Z góry dziękujemy za materiały, uwagi, propozycje.
Prosimy kierować je na adres: lodz@katolickie.media.pl

Publikacje członków OŁ KSD

Grzegorz B. Bednarek: Poznań –nekropolia pierwszych polskich władców

 Archikatedra p.w. św. Apostołów Piotra i Pawła, X- XV wiek
i wczesnoromańskie relikty pałacu książęcego Mieszka I i DąbrówkiPoznań, będący stolicą Wielkopolski, jest jednocześnie jednym z najstarszych miast w Polsce. Jego początki sięgają X wieku i są nierozłącznie związane z narodzinami  naszego państwa. Głównymi atrakcjami stolicy Wielkopolski są archeologiczne relikty pierwszej piastowskiej katedry pod wezwaniem św. Piotra i Pawła z X wieku, znajdujące się pod posadzką dzisiejszej gotyckiej bazyliki katedralnej, w której przypuszczalnie pochowani zostali Mieszko I i Bolesław Chrobry, pierwsi chrześcijańscy władcy Polski oraz pierwszy misyjny biskup kraju Polan Jordan. Dzięki temu jest to  miejsce  szczególne  dla  naszej  polskiej,    narodowej historii i każdy z nas choćby dla szacunku wobec pierwszych piastowskich władców, którzy stworzyli nasz kraj powinien tę nekropolię odwiedzić i zastanowić się w podziemiach tutejszej bazyliki  przy tumbach grobowych pierwszych Piastów i tutejszej misie chrzcielnej, nad Polską roku 2017 i naszej drodze jaką  nasza Ojczyzna i naród przebyły przez ostatnie dziesięć i pół stulecia swego istnienia . Niestety nie wiadomo, czy to właśnie tutaj przyszedł na świat  nasz pierwszy koronowany król Bolesław nazywany Chrobrym, pewne jest jednak to, że tutaj właśnie został pochowany, ponieważ do końca średniowiecza w tutejszej katedrze istniał przepiękny gotycki nagrobek Bolesława Chrobrego, co stawia to miejsce w pierwszym rzędzie polskich nekropolii królewskich.

Ostrów Tumski, bo tak nazywa się wyspa oblana wodami Warty i rzeki Cybiny, jest pierwszym ośrodkiem miejskim Poznania i tutaj też znajdowało się imponujące piastowskie grodzisko  wzniesione w latach 20-tych X wieku , które było w czasach Mieszka jednym z głównych ośrodków jego państwa. Tutaj też mieściła się prawdopodobnie siedziba późniejsza siedziba biskupa Jordana. W tutejszym grodzie książęcym po roku 968 zaczęto  wznosić pierwsze kamienne budowle, czyli biskupią bazylikę chrzcielną, książęce palatium z kaplicą, będącą kościołem grodowym. W ostatnich latach archeolodzy poznańscy odsłonili pod dzisiejszym gotyckim kościołem p.w. NMP fundamenty tego piastowskiego pałacu.
   
Pierwsza  poznańska bazylika katedralna wybudowana była z  kamiennych łupków na fundamentach z wielkich narzutowych głazów i stała się prawdopodobną jedną z siedzib pierwszego biskupstwa misyjnego na ziemiach polskich. Chociaż ze względu na miejsce swej głównej siedziby  Jordan nosił tytuł biskupa poznańskiego, to był  on  właściwie   biskupem   wszystkich    Polan,    których w państwie Mieszka  nawrócił z pogaństwa na wiarę chrześcijańską. Patronem tej pierwszej polskiej katedry stał się św. Piotr- Apostoł Rzymu- ponieważ jako pierwsza katedra  biskupia na tym terenie miała ona prawo do tego samego patrona,  co   siedziba   papieża.   Praktyka ta    była    stosowana   wcześniej    najpierw w Galii, a później  w  całej  Germanii oraz w Czechach i na Morawach,  już   od   czasów  merowińskich i karolińskich  
   
Kościół katedralny w książęcym grodzie na Ostrowie Tumskim był trójnawową bazyliką wzniesioną z  płaskich kamieni na fundamencie z głazów i posiadał charakterystyczny saski westwerk z dwoma wieżami, czyli tak zwany masyw zachodni z emporą dla księcia. Katedrę tę wznieśli najprawdopodobniej budowniczowie i architekci przybyli z Niemiec ponieważ w kraju Polan  nikt do tej pory nie budował kamiennych, murowanych budowli.  Poprzez to, ta  pierwsza  bazylika   nie   różniła   się   w niczym od saskich i nadreńskich monumentalnych bazylik, a jej architektonicznych wzorców należy szukać między Łabą, Wezerą i Renem, gdzie istniały wówczas dziesiątki podobnych kościołów. Katedra poznańska wybudowana została na podgrodziu, ale nie była jedyną kamienną    budowlą     na     Ostrowie    Tumskim.      Obok, w książęcym     grodzie   istniało    bowiem  kamienne   palatium i mała kaplica pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny.  
 
 Pałac książęcy Mieszka i Dąbrówki z tą niewielką kaplicą wywodzi się  z architektonicznych  wzorców  cesarskich    pałaców karolińsko –ottońskich z terenu Saksonii, Turyngii i Nadrenii, a najbliższymi podobnymi budowlami  są  archeologiczne   relikty   ottońskich   palatiów z Magdeburga,  Werli,  Pohlde,  Tilledy, Dahlum, Gronau i Heiligenstadt.   Region Saksonii, Turyngii, Ostfalii i Westfalii stał się w X wieku jądrem cesarstwa ottońskiego i charakteryzował się niebywałym rozkwitem sakralnej architektury i sztuki wczesnoromańskiej, która promieniowała na ówczesną Polskę, Czechy i Węgry.   Choć w architekturze wczesnopiastowskiej daje  się   odnaleźć   również   wpływy  włoskie ,   morawskie i bizantyńskie, które splatają się tu z motywami karolińsko-ottońskimi, to bez wątpienia pierwsze kościoły i palatia Poznania, Ostrowa Lednickiego, Gniezna, Giecza, a nawet Krakowa  i   Wrocławia,   przypominały głównie wielkie tumy i bazyliki z wyżej wymienionych terenów.  
   
Dzisiejsza katedra jest odbudowana z wojennych zniszczeń w swojej gotyckiej formie, z późniejszymi barokowymi hełmami wież, a w jej wnętrzu znajdują się zabytki z różnych epok. Chodząc po niej  można    podziwiać  gotycki  ołtarz   główny,   Złotą Kaplicę z rzeźbami przedstawiającymi  księcia Mieszka  i  Bolesława Chrobrego oraz boczne ołtarze i kaplice fundowane przez kolejnych biskupów. W tutejszym Muzeum Diecezjalnym znajduje się  miecz św. Piotra,  i jak mówi to lokalna legenda relikwię tę przywiózł tutaj właśnie pierwszy, poznański katolicki biskup misyjny Jordan.  

Tekst powstał z okazji 1050 rocznicy narodzin pierwszego koronowanego króla Polski Bolesława Chrobrego

Opracowanie, tekst G.B. Bednarek,  copyright 2017
Zdjęcie : Grzegorz B. Bednarek  

Wszelkie prawa autorskie i wydawnicze zastrzeżone. Wszelkiego rodzaju reprodukowanie tekstów i zdjęć oraz tytułu serii bez pisemnej zgody autora i wydawcy jest traktowane jako naruszenie praw autorskich łącznie z konsekwencjami prawnymi przewidzianymi w  Ustawie  o    prawie   autorskim i prawach pokrewnych / Dz. U. nr 24 z 23.02. 1994 r. poz.8/

Copyright © 2017. All Rights Reserved.