Publikacje członków OŁ KSD

Ks.dr Waldemar Kulbat-Kuszenie

Ewangelia na I niedzielę Wielkiego Postu przedstawia  nam Chrystusa kuszonego przez szatana. Chrystus zwyciężył szatana, jednak scena kuszenia powtarza się w życiu każdego chrześcijanina. Ta prawda jest niewygodna i powoduje zakłopotanie wielu teologów, którzy unikają tematu istnienia i działania szatana. Niedawno abp Charles Chaput z Denver w USA w wykładzie na Papieskim Uniwersytecie Laterańskim w Rzymie mówiąc o potrzebie ewangelizacji współczesnej kultury przypomniał:  Jeśli nie będziemy wierzyć w istnienie diabła, prędzej czy później nie będziemy wierzyć w istnienie Boga. – Diabeł jest pierwszym autorem pychy i buntu, a także wielkim zwodzicielem człowieka. Bez niego Wcielenie i Odkupienie nie mają sensu, a krzyż jest bez znaczenia … Szatan jest prawdziwy. Nie ma ucieczki od tej prostej prawdy. Wielkim osiągnięciom może towarzyszyć pokusa   zdobywania  władzy w sferze polityki, ekonomii czy nauki, także pokusa pychy i próżności, która się ujawnia  w sztuce i w kulturze. Czyż  korzenie tej pychy nie wywodzą się od szatańskiego  „Nie będę służył?” Pomimo osiągnięć, okrucieństwo i obojętność świata są tak wielkie jak nigdy wcześniej. Stąd konieczna jest ewangelizacja. W miarę jak Bóg staje się nieobecny  w umysłach ludzi Zachodu, życie staje się coraz bardziej nieludzkie.  O istnieniu szatana i jego działaniu świadczą  wydarzenia ostatniego stulecia: stulecia w którym dziesiątki milionów istot ludzkich zostało zabitych, zagłodzonych, zagazowanych i spalonych z nadludzką pomysłowością: Masowe morderstwa i znakomicie zorganizowane okrucieństwo są nie tylko bardzo dużym „problemem zdrowia psychicznego” –– Są to grzechy, które wołają do Nieba o sprawiedliwość, i które noszą w sobie niejako ślady inteligencji, która jest osobowa, utalentowana, kalkulująca i potężna- wyjaśniał arcybiskup.