Witamy serdecznie na stronie internetowej Oddziału Łódzkiego
Katolickiego Stowarzyszenia Dziennikarzy.

Mamy nadzieję, że ułatwimy Państwu docieranie do rzetelnej informacji. Tutaj chcemy prezentować wielkość oraz problemy naszego Kościoła, zagadnienia społeczne, cywilizacyjne, publikacje członków Stowarzyszenia, stanowiska w ważnych kwestiach. Nie będziemy konkurować w informacjach bieżących z innymi portalami (niektóre z nich wskazujemy w odnośnikach), natomiast gorąco zapraszamy do lektury wszystkich tekstów - ich aktualność znacznie przekracza czas prezentacji na stronie głównej. Zachęcamy do korzystania z odnośników: "Publikacje" i "Polecane". Mamy nadzieję na stały rozwój strony dzięki aktywnej współpracy użytkowników. Z góry dziękujemy za materiały, uwagi, propozycje.
Prosimy kierować je na adres: lodz@katolickie.media.pl

Publikacje członków OŁ KSD

Ks. dr Waldemar Kulbat-Czystość i nieczystość serca

Czym jest czystość?  Według Jana Pawła II  „czystość jest wyrazem oddania się Bogu niepodzielnym sercem, jest odblaskiem nieskończonej miłości łączącej trzy Osoby w tajemniczej głębi życia trynitarnego”/ VC, 21/. Czystość nie oznacza odrzucenia  płciowości, ale jest siłą duchową, która nas broni przed egoizmem i agresją. Jak ważna jest czystość mówił  Pan Jezus: „Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą”/Mt 5,28/. Natomiast św. Paweł mówi: „czyż nie wiecie, że ciało wasze jest przybytkiem Ducha św, … i że już nie należycie do samych siebie?/1Kor 6,9/. Tej nauce przeciwstawia się dzisiaj demon nieczystości, który działa poprzez współczesne mody i trendy kulturowe za pośrednictwem mediów: rewolucja seksualna, hedonizm-  czyli kult przyjemności zmysłowej, pornografia,  cywilizacja śmierci /eutanazja, aborcja, kult doczesności/, gloryfikacja perwersji i dewiacji. Na wielka skalę działa pornobiznes, który żeruje na ludzkiej słabości. Owocem nieczystości są ludzkie tragedie i złamane serca: smutek, frustracje, rozpacz, choroby a nawet śmierć. Własnymi siłami nie wygramy walki o czystość naszej duszy. Obok unikania okazji, ascezy, wsparcia ze strony wspólnoty wierzących, skuteczną pomocą w zachowaniu czystości jest modlitwa, sakrament pokuty, Eucharystia. Wsparcia szukajmy też w rozważaniu Słowa Bożego, które nas umacnia i oświeca drogę naszego życia:  „Wszystko bowiem co jest na świecie, a więc: pożądliwość ciała, pożądliwość oczu i pycha tego życia nie pochodzi od Ojca, lecz od świata. Świat zaś przemija, a z nim jego pożądliwość, kto zaś wypełnia wolę Bożą , ten trwa na wieki „ /1J 2,16 -17/. „Zadajcie więc śmierć temu co jest przyziemne w waszych członkach: rozpuście, nieczystości, lubieżności, złej żądzy i chciwości, bo ona jest bałwochwalstwem”/ Kol 3,5/.

Copyright © 2017. All Rights Reserved.