Publikacje członków OŁ KSD

ks. Kazimierz Kurek pisze o Kręgu Czcicieli Sługi Bożej Wandy Malczewskiej i wystawie

Szanowni Państwo!

Krąg Czcicieli Sługi Bożej Wandy Malczewskiej, którego pracami kieruje dr Wiesława Piontek /adres do korespondencji: Zofiówka 4, 95-083 Lutomiersk k/Łodzi, tel. 602 835 764/ przygotował z racji ROKU KAPŁAŃSKIEGO wystawę poświęconą kapłańskim obrazkom prymicyjnym i jubileuszowym. Wystawa może być prezentowana jako "akcent"  ROKU KAPŁAŃSKIEGO w kościołach, domach kultury, bibliotekach, szkołach, oraz w instytucjach jak np. rozgłośnie radiowe, mające trochę więcej miejsca np. hall czy salę. Wystawa może być ubogaceniem wieczoru poezji, pieśni poświęconej kapłaństwu czy wspomnieniom kapłanów. Może być także ubogaceniem katechezy szkolnej.

W tym samym Kręgu jest realizowany projekt MUZEUM MODLITEWNIKA POLSKIEGO, które znajduje się w Parznie k/Bełchatowa - w miejscu, gdzie znajdują się doczesne szczątki Czcigodnej Sługi Bożej Wandy Malczewskiej; ciotki Jacka Malczewskiego, który jej wsparciu materialnemu zawdzięczał swoje wykształcenie. Aktualnie jest już zgromadzony zbiór ok. 2,5 tys. modlitewników, /m.in. pisane ręcznie w Oświęcimiu i takie, które przeszły Sybir/, który może być także częściowo prezentowany różnych miejscach Polski.

MUZEUM MODLITEWNIKA POLSKIEGO może być miejscem wycieczek dla młodzieży szkolnej, połączonych z warsztatami poświęconymi różnym formom modlitw w dziejach naszego Narodu oraz warsztatom układania modlitw przez współczesne pokolenie.

Zarówno prezentacja wystawy obrazków kapłańskich jak i współpraca z MUZEUM MODLITEWNIKA POLSKIEGO mogą być cenną pomocą w kształtowaniu klimatu afirmacji KRZYŻA  w przestrzeni publicznej.

Zachęcam zatem do twórczej współpracy z Kręgiem Czcicieli Sługi Bożej Wandy Malczewskiej.

Z darem modlitwy

ks. Kazimierz Kurek SDB