Publikacje członków OŁ KSD

Ks. dr Waldemar Kulbat-Głębia Bożego miłosierdzia

Narzekamy na panoszące się wokół nas zło. Dziwimy się, że ludzka nienawiść i agresja nie doprowadziły do samozagłady oraz do zniszczenia stworzonego przez Boga świata. Dla wielu  wojny, zło i cierpienie są dowodem, że Bóg nie istnieje. Jak to się jednak dzieje, że pomimo grzechów, chciwości, rozpusty, okrucieństw, nienawiści, zachłanności i niesprawiedliwości, które są rezultatem aktów wolnej woli ludzi, ciągle więcej jest tych, którzy przezwyciężają zło dobrem, nienawiść miłością, chciwość miłosierdziem, rozpustę i okrucieństwo świętością? Czy byłoby to możliwe bez miłosierdzia Boga wspierającego nas swoją łaską? Skąd bowiem rodzi się pokój, miłość i przebaczenie? T. Merton pisze: „Nie ma dobrego i szlachetnego uczynku ani aktu poświęcenia, nie ma słowa pokoju i łagodności, nie ma modlitwy dziecka, które nie śpiewałoby hymnów pochwalnych Bogu przed Jego tronem i przed oczyma i obliczem ludzi/…/Łagodność, skromność i cichość wszystkich prawdziwie dobrych ludzi na tym świecie głoszą chwałę Boga”. A On nie odwraca się od nas, nie przestaje do nas przemawiać, nie chce by ktokolwiek zginął, lecz by wszyscy się nawrócili. Choć wielka jest przepaść naszych grzechów, jeszcze większa jest głębia Bożego miłosierdzia.