Publikacje członków OŁ KSD

Ks. dr Waldemar Kulbat-Narodziny wspólnoty

Często w  niedzielny poranek jadąc samochodem mijam kościoły, do których  na mszę św. wędrują ludzie. Myślę wtedy jak ważna musi być dla nich niedzielna Msza św. skoro nie mogą się bez niej obejść. W kościołach uczestniczą we mszy św., przyjmują komunię św., rozważają  słowo Boże. Wspólna modlitwa buduje wspólnotę, integruje i łączy ludzi. Niedawne smutne ale i wzniosłe przeżycia, w których uczestniczyło prawie całe społeczeństwo doprowadziły wielu do odkrycia wzajemnej więzi, solidarności, poczucia zagubionej wspólnoty. Nagle odnalazła się obok dorosłych rzekomo stracona młodzież, w blasku palących się zniczy w oczach mężczyzn i kobiet pojawiły się łzy. Pojawiło się też odczucie wzajemnej więzi i wspólnego losu. W kolejkach do pałacu, do kościołów czy do wawelskiej krypty ludzie dzielili się swoimi odczuciami, wymieniali adresy, młodzież usługiwała starszym, przynosiła napoje. Wielu uświadomiło sobie jak ważną  rolę mogą odgrywać media, kiedy uczciwie, obiektywnie spełniają swoją rolę. Wielu też zrozumiało, jak fatalną rolę w dzieleniu i deprawowaniu społeczeństwa odegrały właśnie media. Czy to doświadczenie przyniesie trwały owoc mądrości społecznej i przezorności na przyszłość?