Publikacje członków OŁ KSD

Ks.dr Waldemar Kulbat-SIŁA WIARY

Wydarzenia, których byliśmy świadkami przypomniały nam prawdę o przygodności ludzkiego istnienia. Jednocześnie  okazało się, że w takich sytuacjach jedynie wiara może przynieść zarówno wyjaśnienie jak i pociechę. Taka nauka jest potrzebna ludziom, na których w ich codzienności oddziałuje atmosfera sekularyzmu i praktyczny materializm. Znamienne, że w sytuacji gdy straciliśmy  swoich przywódców, wśród  przerażenia i żalu, społeczeństwo zupełnie spontanicznie zaczęło  poszukiwać sensu i oparcia w wierze. Dziennikarze, komentatorzy, jak zawsze w chwili największej próby szukali wyjaśnienia i zrozumienia znaczenia tych wydarzeń  – w prawdach wiary. Dopiero w obliczu nieszczęścia dla wielu ukazuje się siła i prawda chrześcijaństwa. Nie dziwi wypowiedź pewnej niewierzącej Pani profesor, która wyraziła zaskoczenie niezwykłą siłą Kościoła. Wyraziła to słowami, że w tych przełomowych dniach było 95% obecności Kościoła a jedynie 5% obecności treści świeckich. Co więcej, jej zdaniem za tą obecnością Kościoła kryło się poparcie wiernych. Okazuje się więc jak złudne są roszczenia ateistów i agnostyków do wyjaśnienia sensu rzeczywistości i ludzkiego życia w obliczu tajemnicy śmierci.