Publikacje członków OŁ KSD

Ks. dr Waldemar Kulbat-Internetowe kłamstwa

Czytanie wypowiedzi na forach internetowych staje się coraz bardziej niemiłe, gdyż ładunek negatywnych emocji, a zwłaszcza kłamstw i oszczerstw może doprowadzić  czytelnika do nerwicy. Teologia moralna odróżnia grzechy popełnione ze słabości i grzechy złości. W odniesieniu do  kłamstw i oszczerstw  na forach internetowych  można wyróżnić  dwie kategorie sprawców: Pierwsi, którzy  popełniają ten grzech ze słabości, to ludzie sfrustrowani, nieszczęśliwi. Próbują  oni rozwiązać  swoje problemy przez szukanie winnych, oskarżanie kogo popadnie o własne nieszczęścia. Ich oskarżenia są dramatycznym krzykiem o pomoc. Nie zdają sobie sprawy, że rozwiązanie kryje się w zmianie przyjętej postawy życiowej, a więc w nawróceniu. Nierzadko ludzie ci są po prostu zwiedzeni, szukają ulgi oskarżając innych. Drudzy to opłacani zawodowi pismacy, których zadaniem jest  nurzanie się w brudach i obrzucanie nieczystościami tych, których uważają za swoich przeciwników. Zaprawieni w swoim fachu potrafią wykonać każde zlecenie i każdą podłość. Tym ludziom warto przypomnieć słowa Jezusa: „Z każdego bezużytecznego słowa, które wypowiedzą ludzie, zdadzą  sprawę w dzień sądu”/ Mt 12,36/.